Braileni, repeziti-va pentru primirea banilor


masura 141* Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura – Centrul Judetean Braila reaminteste  potentialilor beneficiari ca  termenul limita pentru depunerea cererilor de plata aferente anului 2013 privind schema de ajutor specific acordat producatorilor de lapte si de carne de vita din zonele defavorizate, este 15 iulie 2013 *

De acest sprijin comunitar pot beneficia crescatorii de vaci de lapte si/sau de bivolite de lapte si/sau de taurine din rase de carne si/sau metisii cu rase de carne. Solicitantii trebuie sa depuna o cerere per beneficiar pentru toate exploatatiile detinute (cu cod de exploatatie inregistrat in RNE al ANSVSA), la centrul judetean APIA pe a carui raza teritoriala se afla exploatatia cu cel mai mare numar de animale.

Conditii de acordare generale sunt: exploatatiile sunt localizate in zonele defavorizate din Romania, identificate in Anexa 4A la Programul National de Dezvoltare Rurala PNDR 2007 – 2013; bovinele din exploatatiile pentru care beneficiarul solicita ajutor specific sunt identificate si inregistrate in Registrul National al Exploatatiilor – RNE; detin registrul individual al exploatatiei, actualizat in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr.1760/2000; bovinele din exploatatie sunt cuprinse in Programul actiunilor de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si inregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor si caprinelor, iar actiunile prevazute sunt efectuate la zi.

apiaConditiile de acordare specifice fiecarei categorii de animale sunt in functie de animal. Pentru vacile de lapte, conditiile sunt: beneficiarii sunt inregistrati in sistemul de administrare a cotelor de lapte al Serviciului de Administrare a Cotelor de Lapte din cadrul Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura cu cota de lapte pentru livrari si/sau vanzari directe;        solicita ajutor specific pentru un numar cuprins intre doua si 15 capete vaci de lapte inclusiv, pe beneficiar; vacile de lapte pentru care se solicita ajutor specific trebuie mentinute pe o perioada de retinere de 6 luni de la data limita de depunere a cererilor (16.07.2013-15.01.2014), la adresa exploatatiei/locatiei mentionata in cerere; vacile de lapte pentru care se va solicita ajutorul specific au cel putin un produs (vitel) identificat si  inregistrat in RNE pana la termenul limita de depunere al cererilor. Ajutorul specific pentru vaci de lapte se acorda anual.

In cazul bivolitelor de lapte, conditiile fac referire la: solicita ajutor specific pentru un efectiv de maxim 50 capete bivolite de lapte, pe beneficiar; bivolitele de lapte pentru care se solicita ajutor specific trebuie mentinute pe o perioada de retinere de 6 luni de la data limita de depunere a cererilor (16.07.2013-15.01.2014) la adresa exploatatiei/locatiei mentionata in cerere; bivolitele de lapte pentru care se va solicita ajutorul specific au cel putin un produs (vitel) identificat si  inregistrat in RNE pana la termenul limita de depunere al cererilor. Ajutorul specific pentru bivolite de lapte se acorda anual.

taurinePentru taurine din rase de carne, crescatorii trebuie sa aiba in vedere urmatoarele: solicita ajutor specific pentru un efectiv total de animale de maxim 90 capete pe beneficiar. Categoriile de taurine sunt vaci din rase de carne care nu au beneficiat de ajutor specific pentru categoria vaci de lapte; vaci metise cu rase de carne care nu au beneficiat de ajutor specific pentru categoria vaci de lapte; tineret mascul si/sau femel din rase de carne si/sau metisi cu rase de carne; tauri din rasa de carne. Crescatorii de taurine trebuie sa mai indeplineasca urmatoarele conditii: detin documente oficiale care atesta rasa de carne/metisii din rasele de carne; detin documente care atesta  iesirile din efectiv, dupa caz; animalele pentru care se solicita ajutor specific trebuie sa fie detinute de beneficiar cel putin o perioada de 8 luni de la data intrarii in exploatatia acestora si pana in momentul iesirii/ pana la data depunerii cererii, dupa caz (pentru taurinele de carne existente in exploatatie la data depunerii); cererea va fi vizata de catre Agentia Nationala pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie, prin structurile sale teritoriale, pentru certificarea raselor de carne si metisii acestora, prin verificarea datelor din certificatele de origine, buletinele de insamantari artificiale/adeverintele de monta naturala. Verificarile vor fi facute conform manualului de procedura elaborat de Agentia Nationala pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie si aprobat de M.A.D.R. Ajutorul specific pentru taurine din rase de carne se acorda o singura data pentru categoria de varsta a animalului, pentru tineretul mascul si/sau femel care are varsta de maximum 25 de luni la data iesirii din exploatatie cuprinsa in perioada 1 august a anului calendaristic precedent – 15 iulie a anului in care se solicita ajutorul specific, respectiv maxim 25 de luni la data de 15 iulie a anului in care se solicita ajutorul specific, pentru tineretul existent in exploatatie; anual, pentru vaci din rase de carne si pentru vaci metise cu rase de carne;   o singura data in viata, pentru taurii din rase de carne din specia taurine”, ne-a declarat Daniela Militaru, director APIA Braila.

vaci* Sanctiuni drastice pentru nerespectarea conditiilor impuse de APIA*

Nerespectarea conditiilor de eligibilitate mai sus mentionate precum si nerespectarea cerintelor legale in materie de gestionare (SMR) privind mediul, identificarea si inregistrarea animalelor in cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru agricultori in Romania poate atrage, dupa caz, reducerea/excluderea de la plata, respectiv penalitati/sanctiuni multianuale, in conformitate cu OMADR nr. 174/2013. APIA pune la dispozitia beneficiarilor cereri pretiparite cu efectivul de animale pentru fiecare categorie inscris in RNE.

Cererea, pentru a putea fi depusa, trebuie insotita de documente generale si altele specifice. Documentele generale, indiferent de tipul schemei pentru care solicita ajutor specific, sunt: copie a certificatului de inregistrare de la oficiul registrului si comertului/a certificatului de inregistrare fiscala/carte de identitate, dupa caz; copie de pe pasaportul fiecarui animal care trebuie sa fie pe numele persoanei care solicita sprijinul, emis de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor; dovada inregistrarii  in Registrul Unic de Identificare (RUI) al APIA (va fi eliberata de catre angajatii APIA odata cu cererea pretiparita); adeverinta emisa prin proceduri SNIIA de catre medicul veterinar de libera practica imputernicit, care atesta ca bovinele detinute in exploatatie sunt cuprinse  in Programul actiunilor de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si inregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor si caprinelor, iar actiunile prevazute sunt efectuate la zi; Intrucat potrivit instructiunilor primite de la ANSVSA  adeverintele emise in sistem electronic sunt  disponibile pentru verificare la APIA  in termenul de 24 de ore de la emitere, recomandam potentialilor  beneficiari ai ajutorului specific  sa se prezinte la Centrul Judetean Braila al A.P.I.A., in vederea depunerii cererii de sprijin, numai dupa  expirarea termenului de 24 de ore de la emiterea documentului. Dar si copie document coordonate bancare.

Documente specifice, in functie de schema de plata pentru care solicita ajutorul specific, sunt urmatoarele: pentru vaci de lapte  va depune si dovada de inregistrare a beneficiarilor in sistemul de administrare a cotelor de lapte (va fi eliberata de catre angajatii APIA); pentru vaca de carne si pentru taurul din rase de carne, copia certificatului de origine; pentru vaca metisa cu rasa de carne nascuta in Romania, copia buletinului de insamantari artificiale al mamei/adeverinta de monta naturala autorizata a mamei, pe care sa se mentioneze codul tatalui, care trebuie sa fie din rasa de carne; pentru vaca metisa cu rasa de carne provenita din import copia buletinului de insamantari artificiale/adeverintei de monta naturala a mamei, pe care sa se mentioneze codul tatalui, care trebuie sa fie din rasa de carne si/sau copia pasaportului, in care sa fie evidentiat codul tatalui, care trebuie sa fie din rasa de carne, dupa caz; pentru tineretul din rase de carne – copia certificatului de origine; pentru tineretul metis – copia documentului din  care sa reiasa faptul ca unul din parinti este rasa de carne, respectiv, copia certificatului de origine al mamei sau copia buletinului de insamantari artificiale/adeverinta de monta naturala; pentru categoria taurine din rase de carne, documentele care atesta iesirile animalelor din exploatatie”, a mai spus sefa de la APIA Braila.

Advertisements

Posted on 09/07/2013, in Economie and tagged , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: