Inca o luna si jumatate pentru vizarea carnetelor de rentier


apiaAgentia de Plati si Interventie pentru Agricultura – Centrul Judetean Braila reaminteste rentierilor ca  data de 31 august este termenul limita pana la care se pot prezenta la sediul institutiei pentru vizarea carnetului de rentier agricol si acordarea rentei agricole aferente anului 2012.

Pentru vizarea carnetului, rentierul agricol se va prezenta personal sau prin mandatar, in baza unei procuri autentice, cu urmatoarele documente: carnetul de rentier agricol; actul de identitate in original; document coordonate bancare (optional).

In cazul in care vizarea carnetului de rentier agricol este solicitata prin mandatar, acesta trebuie sa prezinte urmatoarele documente suplimentare: cartea de identitate/buletinul de identitate al mandatarului in original si in copie; procura autentificata, in original si in copie.

Mentionam ca renta viagera agricola este personala, netransmisibila si inceteaza la data decesului rentierului agricol. In cazul decesului rentierului, renta datorata acestuia poate fi incasata de mostenitorii sai care  vor prezenta  urmatoarele documente: carnetul de rentier al defunctului; certificatul de deces (original si copie); certificat de mostenitor/act de succesiune/orice alt act notarial care poate dovedi calitatea de mostenitor al defunctului (original si copie); B.I/C.I. a mostenitorului (original si copie); imputernicire/declaratie notariala din care sa reiasa acordul celorlalti mostenitori privind solicitarea si incasarea rentei viagere agricole datorata rentierului (in cazul in care sunt mai multi mostenitori) (original); document coordonate bancare. Precizam ca potrivit prevederilor art 7 – Titlul XI din Legea nr. 247/2005 cu modificarile si completarile ulterioare renta viagera agricola se plateste daca terenul ce face obiectul rentei este arendat continuu, intreg anul calendaristic. In cazul in care contractul de arendare inceteaza, renta viagera agricola se va plati in anul urmator doar daca rentierul incheie, in maximum 30 de zile de la incetare, un nou contract, considerandu-se astfel continuitate in arendare”, se arata in comunicatul emis de conducerea APIA Braila.

Cuantumul rentei viagere agricole reprezinta echivalentul in lei a 100 euro/an pentru fiecare hectar de teren agricol extravilan instrainat/pentru care s-a incheiat acordul cu investitorul si echivalentul a 50 euro/an pentru fiecare hectar de teren arendat din extravilan.

Plata rentei viagere se face in lei prin raportare la cursul mediu de schimb calculat de  Banca Nationala Romana, asa cum prevede art. 4 din Legea nr. 247/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, din anul pentru care aceasta se datoreaza.

Advertisements

Posted on 09/07/2013, in Economie and tagged , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: