Completarea si depunerea Declaratiei 600


finante brailaDirectia Generala a Finantelor Publice a judetului Braila prezinta regimul fiscal pentru formularul 600 – “Declaratie privind venitul asigurat la sistemul public de pensii”.

Formularul 600 – “Declaratie privind venitul asigurat la sistemul public de pensii” se completeaza si se depune de urmatoarele categorii de contribuabili: intreprinzatorii titulari ai unei intreprinderi individuale; membrii intreprinderii familiale; persoanele cu statut de persoana fizica autorizata sa desfasoare activitati economice; persoanele care realizeaza venituri din profesii libere; persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala, la care impozitul pe venit se determina pe baza datelor din evidenta contabila in partida simpla.

Nu au obligatia depunerii declaratiei persoanele care sunt asigurate in sistemul public de pensii, conform art. 6 alin. (1) pct. I lit. a) – c), pct.II, III si V din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele asigurate in sisteme proprii de asigurari sociale neintegrate in sistemul public de pensii, precum si cele care au calitatea de pensionari. Formularul se utilizeaza pentru declararea veniturilor care reprezinta baza lunara de calcul a contributiilor sociale. Venitul baza de calcul este venitul declarat, care nu poate fi mai mic de 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si nici mai mare decat echivalentul a de 5 ori acest castig.

Declaratia 600 se completeaza in doua exemplare, de catre contribuabili sau de catre imputernicitii acestora, inscriind corect, complet si cu buna credinta informatiile prevazute de formular. Originalul se depune la organul fiscal competent, iar copia se pastreaza de catre contribuabil sau de catre imputernicitul acestuia. Organul fiscal competent este organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla adresa unde contribuabilul isi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieste efectiv, in cazul in care aceasta este diferita de domiciliu. Declaratia privind venitul asigurat la sistemul public de pensii poate fi modificata de contribuabil din proprie initiativa, prin depunerea unei declaratii rectificative, bifandu-se cu <X> casuta aflata pe prima pagina a formularului. Declaratia rectificativa se completeaza inscriindu-se toate datele si informatiile cerute de formular, inclusiv cele care nu difera fata de declaratia initiala. Declaratia 600 se depune pe suport hartie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, sau prin celelalte metode prevazute de lege. Data depunerii declaratiei este data inregistrarii acesteia la organul fiscal sau data depunerii la posta, dupa caz”, se arata in comunicatul emis de conducerea DGFP Braila.

Declaratia se poate depune si prin mijlioace electronice de transmitere la distanta.in acest caz, data depunerii declaratiei este data inregistrarii acesteia pe portal, astfel cum rezulta din mesajul electronic transmis de sistemul de trantactionare a informatiilor, cu conditia validarii continutului declaratiei.

Advertisements

Posted on 19/07/2013, in Economie and tagged , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: