Modificari ale Codului Fiscal


finante brailaPe site-ul Ministerului Finantelor Publice, la rubrica Transparenta decizionala, a fost postat proiectul de Ordin pentru aprobarea procedurii de aplicare a prevederilor art. V din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 50/2013 privind reglementarea unor masuri fiscale.

Iata continutul referatului de aprobare:

Prin art. V din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 50/2013 privind reglementarea unor masuri fiscale, pentru contribuabili care au de incasat sume certe, lichide si exigibile de la autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene au fost prevazute urmatoarele inlesniri la plata obligatiilor fiscale: amanarea la plata a obligatiilor fiscale principale, precum si a obligatiilor fiscale accesorii in situatia in care contribuabilii au de incasat sume certe, lichide si exigibile de la autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene in baza contractelor de finantare incheiate cu acestea; anularea obligatiilor fiscale accesorii prevazute la lit. a), in situatia in care contribuabilul a renuntat la dreptul de a percepe sau incasa dobanzi, penalitati sau accesorii de orice natura aferente creantelor de incasat de la autoritatile competente, iar amanarea la plata a fost finalizata; scutirea la plata a obligatiilor fiscale accesorii aferente obligatiilor fiscale principale scadente, pentru perioada cuprinsa intre data la care trebuia efectuata plata de catre autoritatea competenta potrivit termenelor stabilite in contractul de finantare urmare unei cereri de rambursare si data efectuarii platii, in cazul contribuabililor care au incasat dupa termenul contractual sume aferente cererilor de rambursare autorizate la plata inainte de data de 3 iunie 2013; amanarea la plata, in vederea scutirii, a obligatiilor fiscale accesorii aferente obligatiilor fiscale principale scadente dupa data depunerii cererii de rambursare la autoritatea competenta, in cazul contribuabililor care au de incasat sume ca urmare a unei cereri de rambursare cu termenul de plata depasit.

Pe de alta parte, acelasi articol prevede ca procedura de aplicare a prevederilor de mai sus se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice. In acest sens a fost elaborat prezentul proiect de ordin care reglementeaza urmatoarele: stabilirea atributiilor fiecarei autoritati competente implicate in acordarea inlesnirilor la plata; informatiile pe care contribuabilul le va inscrie in cerere, precum si documentele care trebuie sa insoteasca cererea; modelul certificatului de atestare fiscala care va fi eliberat contribuabililor ce solicita inlesnirile la plata, precum si procedura de eliberare a acestuia; modul de obtinere a atestatului de la autoritatile de management prin care acestea confirma sumele certe lichide si exigibile pe care le datoreaza contribuabilului, in scopul solicitarii, de catre acesta, a inlesnirilor mai sus mentionate; procedura prin care sumele amanate la plata se achita din sumele platite de autoritatile de management; procedura de constatare a suspendarii executarii silite a obligatiilor fiscale ale contribuabililor care depun la autoritatile de management o cerere de rambursare; colaborarea dintre organele fiscale si autoritatile de management in interesul acordarii facilitatilor prevazute de art. V din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 50/2013 privind reglementarea unor masuri fiscale; procedura de emitere a deciziilor privind finalizarea, pierderea valabilitatii sau incetarea amanarii la plata; procedura de acordare a scutirilor la plata/amanarilor la plata in vederea scutirii, a obligatiilor fiscale accesorii datorare de titularul creantelor de rambursare solutionate peste termenul prevazut de legislatia specifica; modelul si continutul unor formulare.

Fata de cele de mai sus, s-a intocmit proiectul de ordin alaturat, cu ale carui prevederi, daca sunteti de acord, va propunem a-l semna”.

 

Advertisements

Posted on 09/09/2013, in Administratie, Economie and tagged , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: