Doar 44 de cereri pentru ajutorul de lapte


apia* Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura – Centrul Judetean Braila informeaza potentialii beneficiari ca, pana la data de 28 octombrie 2013, primeste cererile de solicitare a platilor nationale directe complementare in sectorul zootehnic la specia bovine, astfel: schema decuplata de productie in sectorul lapte; schema decuplata de productie in sectorul carne *

Pana la aceasta data, la nivelul Centrului Judetean Braila al APIA, au fost depuse 44 cereri de solicitare a platilor nationale directe complementare in sectorul zootehnic la specia bovine.

Pot beneficia de aceste scheme de plata, o singura data pe an, producatorii agricoli, persoane fizice sau juridice, care detin, cresc si exploateaza animale de productie, identificate si inregistrate in sistemul national (art. 9 alin. (3) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 125/2006).

Solicitantii trebuie sa depuna o cerere de solicitare a primei aferenta fiecarei exploatatii cu cod ANSVSA la centrul judetean al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, unde este inregistrata exploatatia, insotita de urmatoarele documente: copie de pe buletinul de identitate/cartea de identitate/codul unic de inregistrare/ certificatul de inregistrare; copie de pe pasaportul fiecarui animal pentru care se solicita prima/copie de pe documentele care atesta iesirile din efectiv, dupa caz, pentru schema decuplata de productie in sectorul carne; copie de pe dovada de inregistrare a beneficiarilor in sistemul de administrare a cotelor de lapte precum si a cantitatilor de lapte livrate si/sau vandute direct in anul de cota 2012 – 2013, in cazul solicitarii primei in cadrul schemei decuplate de productie in sectorul lapte. Depunerea cererilor se poate face individual sau prin reprezentant legal in baza documentelor notariale.

Prima pentru schema decuplata de productie in sectorul lapte se acorda producatorilor agricoli care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: exploatatia de bovine sa fie inregistrata in Registrul national al exploatatiilor la data solicitarii primei; solicitantul sa fie inregistrat in sistemul de administrare a cotei de lapte in anul de cota 2012 – 2013; solicitantul sa fi livrat si/sau vandut direct o cantitate de minim 3 tone lapte in anul de cota 2012 – 2013. Prima pentru aceasta schema se acorda pe tona de lapte produs si inregistrat la livrari si/sau vanzari directe in Sistemul de administrare a cotelor de lapte in anul de cota 2012 – 2013.

Prima pentru schema decuplata de productie in sectorul carne se acorda producatorilor agricoli care indeplineasc cumulativ urmatoarele conditii: detin un efectiv minim de 3 capete bovine cu varsta de minim 16 luni, la data de referinta de 31 ianuarie 2013; exploatatia de bovine este inregistrata in Registrul national al exploatatiilor la data de referinta 31.01.2013 si la data solicitarii primei. Prima pentru aceasta schema se acorda pentru un efectiv de minim 3 capete bovine cu varsta de minim 16 luni, la care se poate adauga si tineret bovin mascul si/sau femel cu varsta de minimum 7 luni, existent in exploatatie la data de referinta. Producatorii agricoli care solicita schemele de plati mentionate, vor depune la centrul judetean al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, unde au inregistrata exploatatia, odata cu cererea de solicitare a primelor sau in termen de 30 de zile calendaristice de la data limita de depunere a cererilor, urmatoarele documente: adeverinta emisa, prin proceduri SNIIA, de catre medicul veterinar cu drept de libera practica imputernicit, care atesta ca bovinele existente in exploatatie la data depunerii cererii sunt cuprinse in Programul actiunilor de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si inregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor si caprinelor, iar actiunile prevazute sunt efectuate la zi; adeverinta prin care se recunoaste statutul de crescator de bovine al solicitantului, eliberata de catre o organizatie a crescatorilor de bovine, legal constituita, cu reprezentativitate nationala sau de catre o asociatie a crescatorilor de bovine, legal constituita, afiliata la o organizatie a crescatorilor de bovine cu reprezentativitate nationala. Adeverinta se elibereaza gratuit, indiferent daca solicitantul este membru sau nu al organizatiei/asociatiei respective. Cuantumul primelor pentru anul 2013 se stabileste de catre MADR, dupa data de 1 martie 2014, in baza situatiei centralizatoare intocmite de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, cu efectivele de bovine si cantitatile de lapte livrate si/sau vandute direct in anul de cota 2012 – 2013 eligibile. Orice cerere de solicitare a primelor pentru schemele de plati nationale directe complementare poate fi retrasa in scris de catre solicitant in orice moment, cu exceptia cazurilor in care Agentia a notificat deja solicitantul asupra unor nereguli identificate in urma verificarilor administrative efectuate”, se arata in comunicatul emis de APIA Braila.

APIA verifica administrativ, conform procedurii elaborate, in Baza Nationala de date a ANSVSA, indeplinirea conditiilor de eligibilitate prevazute in OMADR nr. 920/2013, Art. 3 alin. (1) lit. a) si Art. 4.

Advertisements

Posted on 01/10/2013, in Economie, Realitatea zilnica and tagged , , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: