25 octombrie 2013 – termen de plata pentru prima rata a impozitului aferent veniturilor din activitati agricole


finante braila 1Administratia Judeteana a Finantelor Publice Braila aduce in atentia contribuabililor care realizeaza venituri din activitati agricole impuse pe baza de norme de venit ca termenul de plata pentru prima rata a impozitului pe venitul din astfel de activitati este 25 octombrie 2013, inclusiv.

Veniturile din activitati agricole cuprind veniturile obtinute individual sau intr-o forma de asociere, din cultivarea produselor agricole vegetale; exploatarea plantatiilor viticole, pomicole, arbustilor fructiferi si altele asemenea; cresterea si exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animala, in stare naturala.

Venitul dintr-o activitate agricola se stabileste pe baza de norme de venit. Normele de venit se stabilesc pe unitatea de suprafata (ha)/cap de animal/familie de albine. Pentru anul 2013, normele de venit sunt stabilite, pentru perioada cuprinsa intre 1 februarie 2013 pana la 31 decembrie 2013, conform articolului 73 din Codul fiscal. Veniturile din activitati agricole determinate pe baza de norme de venit, realizate din exploatarea bunurilor (suprafete destinate productiei vegetale/cap de animal/familie de albine), detinute in comun sau in devalmasie de proprietari, uzufructuari sau de alti detinatori legali, inscrisi intr-un document oficial, se atribuie proportional cu cotele-parti pe care acestia le detin in acea proprietate sau contribuabilului care realizeaza venituri din activitati agricole, in situatia in care acestea nu se cunosc. in cazul persoanelor fizice pentru care nu a fost finalizata procedura succesorala, veniturile corespunzatoare suprafetelor destinate productiei vegetale/cap de animal/familie de albine se atribuie contribuabilului care realizeaza venituri din activitati agricole.

In cazul contribuabililor care realizeaza in mod individual venituri din desfasurarea a doua sau mai multe activitati agricole pentru care venitul se determina pe baza de norma de venit, organul fiscal competent stabileste venitul anual prin insumarea veniturilor corespunzatoare fiecarei activitati. Impozitul pe venitul din activitati agricole se calculeaza de organul fiscal competent prin aplicarea unei cote de 16% asupra venitului anual din activitati agricole stabilit pe baza normei anuale de venit, impozitul fiind final. Impozitul se vireaza la bugetul de stat si din acesta nu se distribuie cote defalcate catre bugetele locale. Nu au obligatii de declarare si nu datoreaza impozit pe veniturile din activitati agricole: persoanele fizice/membrii asocierilor fara personalitate juridica ce detin cu orice titlu suprafete de teren destinate productiei agricole, pentru cele necultivate, pentru cele cultivate cu plante furajere graminee si leguminoase pentru productia de masa verde, precum si pentru pasuni si fanete naturale, destinate furajarii animalelor detinute de contribuabilii respectivi, pentru care venitul se determina pe baza normelor de venit si a celor prevazute la art. 72 alin. (2) din Codul Fiscal; contribuabilii arendatori, care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor; contribuabilii care obtin venituri din activitati agricole si isi desfasoara activitatea in mod individual, in limitele neimpozabile stabilite potrivit tabelului prevazut la art. 72 alin. (2) din Codul Fiscal, inclusiv in cazul in care veniturile sunt obtinute din exploatarea bunurilor detinute in comun sau in devalmasie si sunt atribuite proportional cu cotele-parti pe care acestia le detin in acea proprietate. Suprafetele de teren/animalele respective sunt considerate din punct de vedere fiscal ca fiind incluse in patrimoniul personal si genereaza venituri neimpozabile conform art. 42 lit. g) din Codul Fiscal; contribuabilii care indeplinesc conditiile prevazute la art. 71 alin. (1) din Codul Fiscal si pentru care veniturile din activitati agricole sunt impuse pe baza de norma de venit, dupa data de 25 mai a anului fiscal in care s-a produs evenimentul pentru veniturile realizate dupa 25 mai si pana la sfarsitul anului fiscal respectiv. In cazul contribuabililor care obtin venituri din activitati agricole si isi desfasoara activitatea sub forma unei asocieri fara personalitate juridica, plafonul neimpozabil se acorda la nivel de asociere. Declararea veniturilor din activitati agricole impuse pe baza de norme de venit se face prin completarea si depunerea la organul fiscal competent a declaratiei 221 <Declaratie privind veniturile din activitati agricole impuse pe baza de norme de venit>. Organul fiscal competent stabileste impozitul anual datorat si emite decizia de impunere”, se arata in comunicatul transmis de conducerea Administratiei Judetene a Finantelor Publice Braila.

Urmare primirii de catre contribuabili a deciziei de impunere anuale, plata impozitului se efectueaza astfel: prima rata (50%) pana la data de 25 octombrie 2013, inclusiv, a doua rata (50%) pana la data de 16 decembrie 2013, inclusiv.

Advertisements

Posted on 09/10/2013, in Economie and tagged , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: