Obligatii declarative pentru aceasta luna


finante brailaIn luna octombrie contribuabilii trebuie sa depuna la organul fiscal competent o serie de documente.

Pana pe 10 octombrie, inclusiv se depun 4 declaratii. Declaratia de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA in conditiile art. 152 alin. (7) din Codul Fiscal, in cazul persoanelor impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul Fiscal, formular 096, se depune de persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul Fiscal, cu perioada fiscala luna/trimestrul calendaristic, care solicita scoaterea din evidenta platitorilor de TVA. Declaratia de inregistrare fiscala/de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica, formular 010, se depune de catre persoanele juridice care au obligatia sa se inregistreze ca platitori de TVA in urma depasirii plafonului legal de scutire. Declaratia de inregistrare fiscala/de mentiuni pentru persoane fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, formular 070, se depune de catre persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere care au obligatia sa se inregistreze ca platitori de TVA in urma depasirii plafonului legal de scutire. Declaratia de inregistrare fiscala/de mentiuni pentru persoane fizice romane, formular 020, se depune de catre persoanele fizice, altele decat persoanele fizice romane care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere si care au obligatia sa se inregistreze ca platitori de TVA in urma depasirii plafonului legal de scutire.

Pana pe 25 octombrie contribuabilii sunt obligati sa depune 13 feluri de documente, in functie de activitatea pe care o desfasoara. Acestea sunt:

– Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat, formular 100, cu termen lunar/trimestrial, pentru obligatiile bugetului de stat aferente lunii septembrie/trimestrului III 2013;

– Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, formular 112, cu termen lunar/trimestrial pentru obligatiile aferente lunii septembrie/trimestrului III 2013;

– Decontul de taxa pe valoarea adaugata, formular 300, cu termen lunar/trimestrial, pentru obligatiile bugetului de stat aferente lunii septembrie/trimestrului III 2013;

– Decontul special de taxa pe valoarea adaugata, formular 301, pentru contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA, conform art. 153^1 din Codul Fiscal si care au efectuat achizitii intracomunitare in luna precedenta, achizitii intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi, conform art. 125^1, alin. (3), pentru care se datoreaza TVA, contribuabilii care au efectuat achizitii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA, precum si pentru contribuabilii neinregistrati si care nu au obligatia inregistrarii, care au efectuat achizitii intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile;

– Declaratia privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoane fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania, formular 224, pentru obligatiile bugetului de stat aferente lunii sptembrie 2013;

– Declaratia recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare, formular 390 VIES, pentru obligatiile de declarare aferente operatiunilor desfasurate in luna septembrie 2013;

– Declaratie informativa privind livrarile, prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national, formular 394, pentru declararea operatiunilor desfasurate in luna septembrie 2013, de catre platitorii de TVA cu perioada fiscala lunara sau trimestriala;

– Declaratie privind TVA datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat conform art. 153, alin. (9) lit. a)- e) din Codul Fiscal, formular 311, se depune de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat conform prevederilor art. 153 alin 9. lit. a) – e) din Codul Fiscal, pentru declararea si plata TVA aferenta livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii efectuate si/sau achizitiilor de bunuri si/sau servicii efectuate ulterior anularii codului de inregistrare in scopuri de TVA;

– Declaratia privind distribuirea intre asociati a veniturilor si cheltuielilor, formular 104, cu termen trimestrial, pentru contribuabilii prevazuti la art. 13 lit. c) si e) Cod Fiscal, respectiv de catre persoanele juridice straine si persoanele fizice nerezidente care desfasoara activitate in Romania intr-o asociere cu sau fara personalitate juridica si de catre persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice romane, pentru veniturile realizate atat in Romania, cat si in strainatate din asocieri fara personalitate juridica;

– Plata impozitului retinut la sursa in luna precedenta. Sunt vizati platitorii de urmatoarele venituri: din drepturi de proprietate intelectuala; din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile si a contractelor de agent; din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara; obtinut de o persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica contribuabil, potrivit titlului IV indice 1, care nu genereaza o persoana juridica, din premii si jocuri de noroc, obtinute de nerezidenti, din alte surse;

– Efectuarea platii anticipate privind impozitul pe profit aferenta trimestrului III 2013 se efectueaza de catre contribuabilii care aplica sistemul de declarare si plata a impozitului pe profit anual, cu plati anticipate si de catre contribuabilii prevazuti la art. 13 lit. c) – e) din Codul Fiscal;

– Declaratia privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata, formular 307, se depune de catre persoanele impozabile pentru operatiunile prevazute la art. 128 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, pentru ajustarea TVA de catre locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achizitionate printr-un contract de leasing, daca transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc dupa scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA a locatarului/utilizatorului in baza prevederilor art. 152 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal; pentru ajustarea TVA de catre persoana impozabila pentru care inregistrarea in scopuri de TVA a fost anulata conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) sau lit.g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, care nu a efectuat ajustarile de taxa conform art. 128 alin. (4), art. 148, 149 sau 161 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal in ultimul decont depus inaintea scoaterii din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA sau care a efectuat ajustari incorecte;

– Notificare privind aplicarea/incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare, formular 097, pentru persoanele impozabile inregistrate conform art. 153 si care se afla inscrise in „Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare” a caror perioada fiscala este luna sau trimestrul si care au depasit cifra de afaceri de 2.250.000 lei in luna septembrie sau trimestrul III 2013.

Advertisements

Posted on 09/10/2013, in Administratie, Economie, Realitatea zilnica and tagged , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: