25 octombrie 2013 – termen limita pentru depunerea formularului 394


finante braila 1Administratia Judeteana a Finantelor Publice Braila readuce in atentia contribuabililor faptul ca, data de 25 octombrie 2013 reprezinta termenul limita pentru depunerea formularului 394 „Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national”. Perioada de raportare pentru acest formular este perioada fiscala declarata pentru depunerea decontului de taxa pe valoarea adaugata (formular 300).

Conform instructiunilor de depunere si completare prevazute de OPANAF nr. 2986/2013, care a modificat OPANAF nr. 3596/2011, formularul 394 se depune de catre: persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania conform art. 153 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si care sunt obligate la plata taxei pentru operatiuni impozabile in Romania si taxabile cu cota prevazuta de lege. Declaratia se depune pentru orice operatiune taxabila pentru care, conform titlului VI din Codul fiscal, este emisa o factura, inclusiv pentru avansuri, precum si pentru operatiunile la care se aplica sistemul TVA la incasare. Declaratia trebuie sa contina toate facturile care au fost emise in perioada de raportare, inclusiv cele care au inscrisa mentiunea «taxare inversa» sau „TVA la incasare”. In declaratie nu se inscriu facturile emise prin autofacturare si bonurile fiscale care indeplinesc conditiile unei facturi simplificate conform prevederilor art. 155 alin. (11), (12) si (20) din Codul fiscal. Prevederea referitoare la bonurile fiscale se va aplica numai pana la data de 31 decembrie 2014. Acest formulat mai trebuie depus de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania conform art. 153 din Codul fiscal, care realizeaza in Romania, de la persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania, achizitii de bunuri sau servicii taxabile cu cota prevazuta de lege. Declaratia trebuie sa contina toate facturile care au fost primite in perioada de raportare, inclusiv cele care au inscrisa mentiunea «taxare inversa» sau „TVA la incasare”. In declaratie nu se inscriu facturile emise prin autofacturare si bonurile fiscale care indeplinesc conditiile unei facturi simplificate conform prevederilor art. 155 alin. (11), (12) si (20) din Codul fiscal. Prevederea referitoare la bonurile fiscale se va aplica numai pana la data de 31 decembrie 2014. Declaratia se depune la organul fiscal competent pana in data de 25 inclusiv a lunii urmatoare incheierii perioadei de raportare declarate pentru depunerea decontului (lunar, trimestrial etc.) si numai daca in aceasta perioada au fost realizate operatiuni de natura celor care fac obiectul obligatiei de declarare.

In cazul in care, dupa depunerea declaratiei, persoana impozabila constata existenta unor omisiuni in datele declarate sau in cazul in care una ori mai multe facturi sunt emise in cursul unei perioade de raportare, dar sunt primite de beneficiarul tranzactiei dupa data depunerii declaratiei, persoana impozabila trebuie sa depuna o noua declaratie corect completata, care inlocuieste declaratia informativa depusa initial. Declaratia se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanta, pe portalul e-Romania. Pentru depunerea declaratiei, platitorul trebuie sa detina un certificat calificat, eliberat in conditiile Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica.

Declaratia se poate depune si in format electronic, pe suport electronic, insotit de anexa nr. 1, in format hartie (doar prima pagina), semnat si stampilat, conform legii. Declaratia in format electronic, insotita de formularul listat, semnat si stampilat, se depune direct la registratura organului fiscal competent ori se comunica prin posta cu confirmare de primire.

Programele de asistenta sunt puse la dispozitia contribuabililor gratuit de unitatile fiscale subordonate sau pot fi descarcate de pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la adresa http://www.anaf.ro, sectiunea Declaratii electronice/Descarcare declaratii.

In legatura cu data de 25 octombrie 2013, ca termen limita pentru declararea si achitarea obligatiilor bugetare aferente lunii septembrie si trimestrului al III-lea 2013, Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Galati reaminteste tuturor contribuabililor arondati ca data de 25 octombrie 2013 reprezinta termen limita pentru depunerea a o serie de importante declaratii fiscale: Formular 100 – „Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat”; Formular 112 – “Declaratie privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate”; Formular 300 – „Decont de TVA”; Formular 394 – „Declaratie informativa privind livrarile, prestarile de servicii si achizitiile efectuate pe teritoriul national”.

Aceeasi data de 25 octombrie se constituie ca ultima zi si pentru depunerea: formularului 097 – „Notificare privind aplicarea/incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare”; formularului 104 – „Declaratie privind distribuirea intre asociati a veniturilor si cheltuielilor”; formularului 224 – „Declaratie privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania”; formularului 301 – “Decont special de TVA”; formularului 307 – „Declaratie privind sumele rezultate din ajustarea/corectia ajustarilor/regularizarea taxei pe valoarea adaugata”; formularului 311 – „Declaratie privind taxa pe valoarea adaugata colectata, datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) sau g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal”; formularului 390 VIES – „Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare” sau a formularului 710 – „Declaratie rectificativa”, dupa caz, constituindu-se, totodata, si in scadenta a achitarii obligatiilor bugetare.

Tot pe aceasta cale, DGRFP Galati reaminteste contribuabililor, persoane fizice si juridice, ca, potrivit prevederilor OUG nr. 50/2013 privind reglementarea unor masuri fiscale, incepand cu data de 1 iulie 2013 nivelul penalitatilor de intarziere pentru neplata in termen a obligatiilor fiscale este de 0,02% pentru fiecare zi de intarziere, respectiv 7,3% pe an.

Eugen Ciorici, director general DGRFP Galati a tinut sa mentioneze ca: „Tinand cont de actualul context economic, diminuarea nivelului penalitatilor datorate pentru plata cu intarziere a obligatiilor fiscale are in vedere reducerea poverii fiscale din sarcina contribuabililor, dar reprezinta si o motivare a conformarii la plata a acestora. Achitarea obligatiilor bugetare la termen reprezinta modalitatea de evitare a includerii pe lista restantierilor la plata ce se va actualiza la nivel regional la data de 31 octombrie si va fi data publicitatii pe Portalul ANAF”.

Advertisements

Posted on 21/10/2013, in Economie and tagged , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: