Producatori, se dau ajutoare pentru lapte si carne de ovine si caprine !


APIA

APIA

* Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura – Centrul Judetean Braila informeaza potentialii beneficiari ca pana la data de 15 noiembrie 2013, inclusiv, se depun cererile de plata aferente anului 2013 in cadrul “Schemei de ajutor specific acordat producatorilor de lapte si de carne de ovine/caprine din zonele defavorizate”, finantata din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) *

De acest sprijin comunitar pot beneficia crescatorii de ovine/caprine persoane fizice, persoane juridice si/sau persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale sau familiale, care detin exploatatii cu cod primit de la Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor localizate in zonele defavorizate din Romania.

Conform Anexei 4 la Programul National de Dezvoltare Rurala 2007-2013, zonele defavorizate din judetul Braila sunt Bertestii de Jos, Chiscani, Ciresu, Faurei, Frecatei Gropeni, insuratei, Marasu, Maxineni, Racovita, Salcia Tudor, Scortaru Nou, Silistea, Stancuta, Surdila-Greci, Tichilesti, Ulmu, Vadeni, Visani si Zavoaia.

Solicitantii trebuie sa depuna o cerere pe beneficiar pentru toate exploatatiile detinute (cu cod ANSVSA), la centrul judetean APIA pe a carui raza teritoriala se afla exploatatia inregistrata sau exploatatia cu cel mai mare numar de animale. Conditiile de eligibilitate si modalitatile de acordare a ajutorului specific sunt in functie de fiecare beneficiar. Beneficiarii care solicita ajutor specific pentru femele din speciile ovine/caprine trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

– sa solicite ajutor specific pentru un efectiv cuprins intre 50 – 300 capete de femele ovine/caprine, inclusiv, pe beneficiar, care au varsta de minimum 1 an la data de 31 august a anului de solicitare;

– efectivul de animale pentru care se solicita ajutor specific trebuie sa fie identificat si inregistrat in Registrul national al exploatatiilor – RNE la data depunerii cererii;

– sa detina registrul individual al exploatatiei completat si actualizat in conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 21/2004 al Consiliului de stabilire a unui sistem de identificare si de inregistrare a animalelor din speciile ovina si caprina si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 si a Directivelor 92/102/CEE si 64/432/CEE;

– femelele de ovine/caprine pentru care se solicita ajutor specific trebuie sa fie mentinute, pe o perioada de retinere de 100 zile de la termenul limita de depunere a cererilor, respectiv la adresa exploatatiei si/sau locatiei, situata in zone defavorizate din Romania, mentionata in cererea de ajutor.

– beneficiarii trebuie sa respecte si standardele de ecoconditionalitate aplicabile terenurilor agricole apartinand fermei si activitatilor agricole desfasurate la nivelul fermei, dupa caz, reglementate de Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, al ministrului mediului si padurilor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 187/2155/42/2011 pentru aprobarea cerintelor legale in materie de gestionare (SMR) privind mediul si identificarea si inregistrarea animalelor in cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru agricultori in Romania, cu modificarile ulterioare”, a declarat Daniela Militaru, directorul APIA Braila, adaugand ca nerespectarea conditiilor de eligibilitate mai sus mentionate poate atrage, dupa caz, reducerea/ excluderea de la plata ajutorului specific, respectiv penalitati/sanctiuni multianuale.

* Ce documente va sunt necesare pe langa cererea depusa la APIA *

Documentele care insotesc cererea sunt urmatoarele:

a) copia de pe cartea identitate/buletinul identitate/pasaport/certificat de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului/certificat de inregistrare fiscala, dupa caz, precum si copie de pe datele de identificare ale reprezentantului, respectiv carte identitate/buletin identitate/pasaport;

b) copie de pe dovada de inregistrare a solicitantului in Registrul unic de identificare – RUI al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura;

c) copie de pe prima si ultima pagina a registrului individual al exploatatiei completat si actualizat pana la data depunerii cererii de ajutor;

d) document cu datele bancare;

e) adeverinta emisa, prin proceduri SNIIA, de catre medicul veterinar cu drept de libera practica imputernicit, care atesta ca ovinele/caprinele pentru care se solicita ajutor sunt cuprinse in Programul actiunilor de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si inregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor si caprinelor, iar actiunile prevazute sunt efectuate la zi;

f) copia Formularului de identificare F1 pentru animalele solicitate in cerere si nascute in exploatatie si/sau documente de provenienta, respectiv Formular de miscare F2/factura fiscala/alte documente, pentru animalele provenite din alte exploatatii, dupa caz.

Pentru documentele depuse in copie, beneficiarul va prezenta documentele in original, in vederea efectuarii conformitatii de catre persoana desemnata din cadrul centrului judetean Braila al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura. Pana la aceasta data, la nivelul Centrului Judetean Braila al APIA, nu a fost depusa nicio cerere de solicitare a sprijinului comunitar”, a mai spus sefa de la APIA Braila.

Advertisements

Posted on 25/10/2013, in Agricultura, Realitatea zilnica and tagged , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: