Se pot depune cereri pentru motorina


APIA

APIA

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura – Centrul Judetean Braila informeaza potentialii beneficiari ca pot depune cererea de acord prealabil pentru finantarea prin rambursare, pentru motorina utilizata in agricultura in anul agricol 2013 – 2014, in sectoarele vegetal, zootehnic si imbunatatiri funciare, astfel: pentru anul 2013, cererea se depune pana la data de 13 decembrie 2013; pentru anul 2014, cererea se depune in perioada 1 – 31 decembrie 2013.

Conform HG nr. 763/2013, cererea de acord prealabil pentru finantare prin rambursare se depune la centrul judetean APIA pe raza caruia se afla exploatatia / exploatatiile agricole pentru care se solicita ajutorul de stat sau unde a fost depusa cererea de plata pentru sprijinul pe suprafata.

Beneficiarii ajutorului de stat sunt prevazuti la art 3 lit a – d, din OG nr. 14/2010, respectiv:

a) producatorii agricoli, persoane fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale constituite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, cu modificarile ulterioare, si/sau persoane juridice, grupuri de producatori recunoscute, inclusiv recunoscute preliminar, sau organizatii de producatori recunoscute, dupa caz, care sunt inregistrati in Registrul agricol, Registrul fermelor, Registrul plantatiilor viticole, alte evidente funciare, care exploateaza terenuri agricole, individual sau in forme de asociere conform legislatiei in vigoare, in scopul obtinerii productiei agricole;

b) producatorii agricoli, persoane fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale constituite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008, cu modificarile ulterioare, si/sau persoane juridice, grupuri de producatori recunoscute sau organizatii de producatori recunoscute, dupa caz, care sunt inregistrati in Registrul national al exploatatiilor si care detin, cresc sau exploateaza animale, individual sau in forme de asociere conform legislatiei in vigoare, in scopul obtinerii productiei agricole;

Daniela Militaru

Daniela Militaru

c) organizatiile de imbunatatiri funciare si federatiile de organizatii de imbunatatiri funciare inscrise in Registrul national al organizatiilor de imbunatatiri funciare si Administratia Nationala a imbunatatirilor Funciare, asa cum sunt definite in Legea imbunatatirilor funciare nr. 138/2004, republicata, cu completarile ulterioare;

d) organismele/organizatiile de cercetare, respectiv universitatile, institutele si statiunile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, indiferent de statutul lor juridic sau de modul lor de finantare, al caror scop principal este de a realiza cercetare fundamentala, cercetare industriala sau dezvoltare experimentala si de a-si face cunoscute rezultatele prin predare, publicare sau transfer de tehnologie.

Cererile pot fi depuse si de persoane fizice care vor semna un angajament care va preciza ca, in termen de 60 de zile lucratoare de la data primirii notificarii privind acordul prealabil pentru finantare, acestia vor prezenta certificatul de inregistrare la oficiul registrului comertului care atesta calitatea de persoane fizice autorizate sau intreprinderi individuale, conform OUG nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, cu modificarile si completarile ulterioare. in caz de neprezentare in termen a certificatului de inregistrare, solicitantul este exclus de la schema de finantare”, a declarat directorul executiv al APIA Braila, Daniela Militaru.

Mentionam ca schema de ajutor de stat nu se aplica la doua categorii de beneficiari. Astfel, cei exceptati sunt beneficiarior aflati in dificultate financiara in sensul Liniilor directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea firmelor aflate in dificultate, respectiv persoane care constituie subiectul procedurilor de faliment, reorganizare judiciara sau lichidare. Cea de a doua categorie de beneficiari sunt cei impotriva carora a fost emisa o decizie de recuperare a unui ajutor de stat, daca decizia de recuperare nu a fost deja executata. Acordul prealabil pentru finantare prin rambursare se emite de catre centrele judetene ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, in termen de 20 zile lucratoare de la data depunerii cererii de acord prealabil pentru finantare prin rambursare. Dupa obtinerea acordului prealabil, emis de catre APIA, beneficiarii trebuie sa depuna la centrul judetean APIA o cerere trimestriala pentru ajutorul de stat prin rambursare a diferentei de acciza. Cererile de plata se depun pana la finele lunii urmatoare trimestrului pentru care se solicita rambursarea, insotite de o situatie centralizatoare privind cantitatile de motorina achizitionate aferente trimestrului respectiv si de documentele fiscale de vanzare emise de furnizori pe numele beneficiarilor. Cantitatile de motorina ce beneficiaza de ajutor de stat acordat sub forma de rambursare se stabilesc prin ordin al ministrului, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, cu incadrare in prevederile bugetare aprobate.

Advertisements

Posted on 23/11/2013, in Agricultura, Realitatea zilnica, Social and tagged , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: