O noua organizare a activitatii de administrare a contribuabililor mijlocii


Directia Finante Publice Braila

Directia Finante Publice Braila

* De la inceputul anului viitor intra in vigoare un nou act normative, care face referire la organizarea activitatii de administrare a contribuabililor mijlocii *

Incepand cu data de 1 ianuarie 2014, administratiile judetene ale finantelor publice si DGRFP Bucuresti prin Administratia fiscala pentru contribuabili mijlocii, administreaza contribuabilii, persoane juridice romane, cu exceptia institutiilor publice, care au domiciliul fiscal in raza teritoriala a judetelor sau a municipiului Bucuresti, denumiti in continuare contribuabili mijlocii, inclusiv entitatile rezultate in urma divizarii ori a fuziunii cu alti contribuabili si sucursalele contribuabililor persoane juridice straine care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei si indeplinesc criteriile de selectie.

In categoria contribuabililor mijlocii intra si contribuabilii nerezidenti  pentru care contribuabilii mijlocii au calitatea de reprezentanti sau reprezentanti fiscali.

Criteriile de selectie a contribuabililor mijlocii sunt urmatoarele:

a) Criteriul  de  baza,  denumit  si  criteriul  valoric  agregat, este rezultatul agregarii a 2

 indicatori, in urmatoarele proportii: volumul obligatiilor fiscale datorate, declarate de catre contribuabili – 50%; cifra de afaceri raportata in situatiile financiare iincheiate la data de 31 decembrie a anului anterior celui in care se face actualizarea -50%. Prin exceptie, contribuabilii in inactivitate temporara inscrisa in registrul comertului, precum si cei declarati inctivi nu vor fi selectati drept contribuabili mijlocii.

b) Criteriul insolventei: sunt contribuabili cu domiciliul fiscal pe raza fiecarui judet, aflati sub incidenta Legii nr. 85/2006, privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare, care au creante fiscale totale, respectiv creante fiscale inscrise la masa credala, cat si acumulate ulterior deschiderii procedurii insolventei, mai mari de 3 milioane lei.

Listele contribuabililor mijlocii si a sediilor secundare se intocmesc pana la data de 30 noiembrie  a fiecarui an, se aproba prin ordin al presedintelui ANAF si se publica pe pagina de internet a MFP – portalul ANAF.

Pana la data de 20 ianuarie a anului pentru care se realizeaza selectia se va finaliza protocolul de predare-primire a dosarelor fiscale ale contribuabililor mijlocii si ale sediilor secundare ale acestora.

Advertisements

Posted on 03/12/2013, in Finante, Social and tagged , , , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: