Ajutor de minimis pentru achizitionarea de tancuri de racire a laptelui


APIA

APIA

* APIA Braila este responsabila cu administrarea schemei de ajutor de minimis pentru achizitionarea de tancuri de racire a laptelui *

Potrivit prevederilor HG nr. 859/2013, beneficiarii schemei de ajutor de minimis sunt producatorii agricoli, crescatori de animale care detin pana la 5 capete vaci de lapte, sunt  organizati  in acest scop intr-o forma asociativa constituita  in cadrul unitatii administrativ-teritoriale organizate la nivel de comuna si indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: fac parte dintr-o singura forma asociativa constituita in cadrul unitatii administrativ-teritoriale organizate la nivel de comuna, in scopul achizitionarii de tancuri de racire a laptelui; vacile de lapte ale membrilor din forma asociativa sunt inregistrate in Registrul national al exploatatiilor; forma asociativa prevazuta nominalizeaza o persoana responsabila cu asigurarea bunei functionari a colectarii laptelui si efectuarii analizelor privind calitatea laptelui.

Pentru obtinerea avizului prealabil in vederea achizitionarii tancurilor de racire a laptelui, formele asociative depun cereri initiale la primariile unitatilor administrativ teritoriale organizate organizate la nivel de comuna pe a caror raza sunt inregistrate sediile sociale ale acestora, insotite de urmatoarele documente: copia actului de constituire a formei asociative, din care sa reiasa scopul constituirii acesteia, respectiv achizitionarea tancului/tancurilor de racire a laptelui pentru membrii sai; centralizator cu membrii formei asociative, care sa ateste numarul de vaci de lapte pe fiecare membru si numarul total de vaci de lapte; copia BI/CI al/a reprezentantului legal al formei asociative; hotararea adunarii generale a asociatiei prin care se aproba achizitionarea tancului/tancurilor de racire a laptelui si prin care membrii se angajeaza ca pe o perioada de 2 ani, incepand cu data la care sprijinul financiar a fost acordat, mentin numarul de vaci de lapte detinute la data acordarii ajutorului si nu schimba destinatia utilizarii tancului/tancurilor de racire. Formele asociative care nu au depus cereri initiale in perioada 20 noiembrie – 30 decembrie 2013, o mai pot face si in perioada 10 februarie – 15 aprilie 2014”, a declarat Daniela Militaru, directorul APIA Braila.

Dupa obtinerea avizului favorabil, formele asociative depun la primariile unitatilor administrativ-teritoriale organizate la nivel de comuna pe a caror raza sunt inregistrate sediile sociale ale acestora, pana la data de 15 mai 2014, urmatoarele documente: document care atesta inscrierea vacilor de lapte ale membrilor formei asociative in Registrul national al exploatatiilor, eliberat in functie de operatorul Sistemului national de identificare si inregistrare a animalelor – SNIIA; documente emise de primarie din care reiese punerea la dispozitie de catre aceasta a suprafetei aferente instalarii tancului/tancurilor de racire a laptelui, precum si a utilitatilor specifice necesare functionarii acestuia/acestora, cu respectarea prevederilor legale in vigoare. Toate facilitatile puse la dispozitia asociatiei de catre primarie sunt valabile pentru toata perioada functionarii investitiei realizate; factura fiscala de achizitie a tancului/tancurilor de racire a laptelui, care cuprinde costurile prevazute la art. 7 alin. (1) si (2) din HG 859/2013, din care sa reiasa valoarea de achizitie a acestuia/acestora; document al formei asociative referitor la identificarea codului bancar al acesteia.

Primariile unitatilor administrativ-teritoriale organizate la nivel de comuna inregistreaza cererile initiale, verifica documentele depuse de formele asociative si intocmesc Registrul special de evidenta a beneficiarilor de sprijin financiar prevazut de schema de ajutor de minimis, care se transmite la centrele judetene ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura pana la data de 31 mai 2014, impreuna cu copiile cererilor initiale si ale documentelor prevazute la art. 11 alin. (2) din HG nr. 859/2013. Centrele judetene ale A.P.I.A verifica datele inregistrate in Registrul special de evidenta a solicitantilor de sprijin financiar prevazut de schema de ajutor de minimis, comunicat de primarii, si intocmesc Lista solicitantilor eligibili, aproba sumele aferente reprezentand sprijinul financiar pentru fiecare solicitant in parte si intocmesc situatia centralizatoare cu sumele necesare pentru acordarea sprijinului financiar, pe care o transmit la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura. In baza situatiilor centralizatoare cu sumele necesare pentru acordarea sprijinului financiar, transmise de catre centrele judetene, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura intocmeste si transmite Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale situatia centralizatoare a sumelor autorizate pentru plata ajutoarelor de minimis. Cuantumul sprijinului financiar, reprezentand ajutor de minimis care se acorda beneficiarilor, este de maximum 5.000 euro pentru fiecare forma asociativa care a solicitat acest ajutor si cuprinde costurile aferente achizitionarii, instalarii tancului/tancurilor de racire a laptelui cu o capacitate de maximum 1.000 litri/unitate administrativ-teritoriala organizata la nivel de comuna, instruirii necesare pentru utilizarea acestuia/acestora, precum si asigurarea service-ului pentru o perioada de 12 luni de la instalare”, a mai precizat directorul APIA Braila.

In cazul beneficiarilor care achizitioneaza tancuri de racire a laptelui cu o capacitate mai mica de 1.000 litri, cuantumul sprijinului financiar, reprezentand ajutor de minimis, se coreleaza proportional cu capacitatea tancului de racire.

Ajutoarele de minimis pentru achizitionarea de tancuri de racire a laptelui nu pot fi cumulate cu alte ajutoare de minimis acordate potrivit HG nr. 562/2012 si HG nr. 897/2012.

Advertisements

Posted on 04/03/2014, in Agricultura, Social. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: