Declaratie privind veniturile realizate in Romania


Directia Finante Publice Braila

Directia Finante Publice Braila

* A fost stabilit modelul si continutul formularului 200 „Declaratie privind veniturile realizate in Romania” *

Termenul de depunere al acestui formular este pana pe data de 25 mai 2014. Declaratia se depune de catre persoanele fizice care realizeaza, in mod individual sau intr-o forma de asociere, venituri in bani si/sau in natura din Romania, provenind din: activitati independente; cedarea folosintei bunurilor; activitati agricole pentru care venitul net se stabileste in sistem real; piscicultura; silvicultura; transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise; operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni similare, altele decat cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.

Persoanele fizice care obtin venituri dintr-o activitate desfasurata intr-o forma de organizare cu personalitate juridica (SPRL) constituita potrivit legii speciale si care este supusa regimului transparentei fiscale, potrivit legii, asimileaza venitul distribuit, venitului net anual din activitati independente. Declaratia se depune si de catre persoanele fizice care au realizat venituri din activitati independente pentru care impozitul retinut la sursa de platitorii de venituri reprezinta plata anticipata in contul impozitului anual, potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare (Codul fiscal), si nu au optat pentru impozitarea finala de catre platitorul de venit. De asemenea, au obligatia depunerii declaratiei si persoanele fizice care obtin venituri in urma asocierii cu o persoana juridica romana, microintreprindere care nu genereaza o persoana juridica.

Cine nu depune declaratia: persoanele fizice pentru care impozitul retinut de platitorii de venituri este final, potrivit optiunii contribuabililor; persoanele fizice care in anul de raportare au realizat venituri din activitati independente impuse pe baza de norme de venit, cu exceptia persoanelor care au depus declaratiile de venit estimativ in luna decembrie si pentru care nu s-au stabilit plati anticipate, conform legii. Nu au obligatia depunerii declaratiei persoanele fizice prevazute la art. 63 alin. (2) din Codul fiscal care in anul de raportare au realizat venituri din cedarea folosintei bunurilor pentru care chiria prevazuta in contractul incheiat intre parti este stabilita in lei, nu au optat pentru determinarea venitului net in sistem real si la sfarsitul anului anterior nu indeplinesc conditiile pentru calificarea veniturilor in categoria veniturilor din activitati independente, pentru care platile anticipate cu titlu de impozit sunt egale cu impozitul anual datorat si impozitul este final, cu urmatoarele exceptii: pentru situatiile in care declaratia de venit estimativ a fost depusa in luna   decembrie si pentru care nu s-au stabilit plati anticipate, conform legii; pentru situatiile in care intervin modificari ale clauzelor contractuale, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 82 alin. (7) din Codul fiscal; pentru situatiile in care investitiile la bunurile mobile si imobile ale proprietarului, uzufructuarului sau ale altui detinator legal, care fac obiectul unor contracte de cedare a folosintei bunurilor, inclusiv a contractelor de comodat, sunt efectuate de cealalta parte contractanta.

Advertisements

Posted on 04/03/2014, in Finante. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: