Depunerea raportarilor contabile


Directia Finante Publice Braila

Directia Finante Publice Braila

* Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Galati reaminteste persoanelor juridice aflate in lichidare ca, pana la data de 31 martie 2014 au obligatia de a depune raportarile contabile la 31 decembrie 2013 *

Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Galati reaminteste persoanelor juridice aflate in lichidare ca, potrivit Legii contabilitatii nr.82/1991, pana la data de 31 martie 2014 au obligatia de a depune raportarile contabile la 31 decembrie 2013.

Raportarile contabile anuale pot fi depuse atat la registratura unitatilor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarata, cat si pe portalul http://www.e-guvernare.ro, avand atasata o semnatura electronica extinsa.

Pentru intocmirea raportarilor contabile la 31 decembrie se foloseste programul de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice ce este pus la dispozitia contribuabililor gratuit de unitatile fiscale sau poate fi descarcat  de pe site – ul ANAF, la adresa http://www.anaf.ro, meniul Declaratii electronice, submeniul Descarcare declaratii.

Raportarile contabile anuale la 31 decembrie vor cuprinde urmatoarele formulare: situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii; situatia veniturilor si cheltuielilor; date informative; situatia activelor imobilizate. Intocmirea acestor formulare se va face cu respectarea cerintelor prevazute de Ordinul M.F.P. nr. 79/2014. Raportarile contabile se semneaza de persoanele abilitate, potrivit legii, si de administratorul sau persoana care are obligatia gestionarii entitatii. Nedepunerea raportarilor contabile anuale la 31 decembrie se sanctioneaza conform prevederilor art.42 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Advertisements

Posted on 27/03/2014, in Finante, Social. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: