Calendarul obligatiilor fiscale pentru luna mai 2014


Directia Finante Publice Braila

Directia Finante Publice Braila

* Informatii utile oferite de conducerea Directiei Generale a Finantelor Publice *

Joi, 8 mai 2014, se depune Declaratia de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania  Este vorba despre Formularul 092 – Contrib. inreg. in scop de TVA care utilizeaza ca per. fisc. trimestrul si care au efect. o achizitie intracomunit. taxabila in RO, fiind astfel obligati sa si modif. per. fiscala, devenind platitori de TVA lunar.

Pe 15 mai 2014 trebuie depusa Declaratia de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA in cazul persoanelor impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care in cursul unui an calendaristic nu depasesc plafonul de scutire prevazut la art.152 din Codul fiscal. Aici facem referire la Formularul 096 – Persoanele impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din C.F., care nu au depasit plafonul de scutire si care doresc sa fie scoase din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA. Alte documente ce mai trebuie depuse la aceasta data sunt Situatia centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate in luna ….anul ….  pentru luna precendenta; Situatia centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate in luna  pentru luna precendenta; Situatia centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse accizabile pentru luna precendenta; Situatia privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal  de productie pentru luna precendenta; Situatia privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de depozitare pentru luna precendenta.

Luni, 26 mai 2014, trebuie efectuata plata contributiei trimestriale pentru medicamente pentru trimestrul I 2014; plata impozitului retinut la sursa in luna precedenta, platitori fiind cei de urmatoarele venituri: din drepturi de prop. intelectuala; din contracte/conventii civile si de agent; expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara; obt. de o pers. fizica dintr-o asociere cu o pers. juridica; din premii si jocuri de noroc; obt. de nerezidenti; din alte surse. Tot la aceasta data se efectueaza depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata la bugetul de stat

Formular 100 (format electronic) – lunar: contribuabilii prevazuti in OPANAF 3136/2013,  anexa 2, cap. I, subcap. 1, par. 1.1; depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, Formular 112 pentru luna precedenta – Persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori, precum si entitatile asimilate angajatorului, care au calitatea de platitori de venituri din activitati dependente; Institutiile publice care calculeaza, retin, platesc si  suporta contributii sociale obligatorii in numele asiguratului.

Alte documente care se depun la data de 26 mai 2014, sunt declaratiile privind veniturile realizate din Romania sau din strainatate, dupa caz, pentru fiecare categorie si sursa de venit – pentru anul trecut (Formular 201 – Persoane fizice care au realizat, venituri din activitati independente, venituri din cedarea folosintei bunurilor (fara arendare), venituri din activitati agricole, castiguri rezultate din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, operatiuni de vanzare -cumparare de valuta la termen, pe baza de contract; Formular 200 – Contribuabilii care au realizat venituri din strainatate: profesii libere, activitati comerciale, drepturi de proprietate intelectuala, cedarea folosintei bunurilor, dividende, dobanzi, premii si jocuri de noroc, castiguri din transferul titlurilor de valoare, alte venituri din investitii, pensii, precum si alte venituri aflate in strainatate); cererea privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual si deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea in sistem colectiv pentru domeniul locativ; Declaratia privind venitul estimat/norma de venit pentru anul in curs; Declaratia privind veniturile din activitati agricole impuse pe baza de norme de venit pentru anul in curs; Declaratia privind veniturile estimate pentru asocierile fara personalitate juridica si entitatile supuse regimului transparentei fiscale; Declaratia privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfsoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane  angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania pentru luna precedenta; Decontul de taxa pe valoarea adaugata; Decontul special de taxa pe valoarea adaugata  pentru luna precedenta; Declaratia privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata; Declaratia privind taxa pe valoarea adaugata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) din Codul fiscal; Declaratia recapitulative privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare de bunuri  pentru luna trecuta; Declaratia informative privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc.; perioada de raportare este cea declarata pentru depunerea decontului de TVA, prevazuta la art. 156^1 din C.F.).

Pe data de 30 mai 2014 trebuie depuse situatiile financiare, pentru anul 2013 de catre societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, subunitatile fara personalitate juridica din Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate, cu exceptia subunitatilor de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European.

Advertisements

Posted on 06/05/2014, in Finante, Social and tagged , , , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: