Esalonarea la plata a obligatiilor fiscale restante


Directia Finante Publice Braila

Directia Finante Publice Braila

* Informatii referitoare la posibilitatea de esalonare la plata a obligatiilor fiscale restante *

In vederea depasirii eventualelor dificultati generate de lipsa temporara a disponibilitatilor banesti, precum si in scopul prevenirii acumularii de noi datorii, in baza OUG nr. 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si OPANAF nr. 1853/2001 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a OUG nr. 29/2011, Agentia Nationala de Administrare Fiscala acorda, prin unitatile sale subordonate, esalonari la plata obligatiilor fiscale restante.

Prin accesarea acestor inlesniri, agentii economici beneficiaza de: un sistem de rate viabil pentru achitarea obligatiilor fiscale restante;  un nivel scazut al dobanzii (0,02% pentru fiecare zi de intarziere) in situatia in care contribuabilul constituie intreaga garantie solicitata sub forma scrisorii de garantie bancara si/sau consemnare de mijloace banesti la o unitate a Trezoreriei Statului; penalitatile de intarziere se amana la plata pe perioada esalonarii, urmand a fi anulate in situatia in care aceasta esalonare se finalizeaza conform graficelor de plata stabilite de administratia fiscala;  pentru sumele care fac obiectul esalonarii la plata nu incepe, sau se suspenda, dupa caz, procedura de executare silita; se pot plati anticipat, partial, sau total, sumele cuprinse in graficul de esalonare la plata, cu notificarea, prin cerere, a organului fiscal; asistenta de specialitate in domeniul fiscal pe toata durata esalonarii.

Pentru a beneficia de acordarea esalonarii la plata a obligatiilor fiscale administrate de ANAF, contribuabilii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: sa aiba depuse toate declaratiile fiscale; sa se afle in dificultate generata de lipsa temporara de disponibilitati banesti si sa aiba capacitate financiara de plata pe perioada de esalonare; sa aiba constituita garantia; sa nu se afle in dizolvare potrivit prevederilor legale in vigoare; sa nu se afle in procedura insolventei; sa nu li se fi stabilit atragerea raspunderii solidare.

Informatii suplimentare se pot obtine in legatura cu acest subiect de la departamentele de asistenta contribuabili/evidenta pe platitori, sau accesand pagina de web a DGRFP Galati –  Esalonare la plata.

La aceasta data, la nivelul DGRFP Galati, un numar de 502 agenti economici beneficiaza de prevederile legale in vigoare privind esalonarile la plata, pentru un volum total al obligatiilor de 85,81 milioane lei, ceea ce reprezinta 129,47% fata de suma esalonarilor aflate in derulare la finele anului 2013.

AJFP Braila avea inregistrate 54 de esalonari in derulare la finele anului trecut, in valoare de 6,48 milioane lei. La data de 31 martie 2014, AJFP Braila erau 58 de esalonari aflate in derulare, in valoare totala de 6,4 milioane lei.

Advertisements

Posted on 12/05/2014, in Finante. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: