Solicitarea ajutorului de stat pentru motorina utilizata in agricultura


APIA

APIA

* Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza producatorii agricoli ca mai pot depune cererea de acord prealabil pentru anul 2014, pentru acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizata in agricultura, in perioada 5 mai 2014 – 10 iunie 2014 inclusiv *

Ajutorul de stat se acorda producatorilor agricoli care indeplinesc urmatoarele conditii, in functie de sectorul/sectoarele vegetal, zootehnic si/sau imbunatatiri funciare in care isi desfasoara activitatea: sa fie inscrisi in Registrul unic de identificare (RUI) al APIA (sa detina ID fermier); sa fie inscrisi in evidentele APIA cu suprafetele de teren pe care le exploateaza sau in Registrul plantatiilor viticole, dupa caz; sa fie inscrisi in Registrul agricol cu suprafata spatiilor protejate (sere si solarii), dupa caz; sa fie inregistrati in Registrul national al exploatatiilor (RNE) al Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor sau sa detina document de inregistrare/autorizare sanitara veterinara pentru porci/pasari/familii de albine/viermi de matase, dupa caz; suprafetele de teren pe care le exploateaza sa fie de minimum un hectar inclusiv, iar suprafata parcelei agricole sa fie de cel putin 0,3 ha, cu exceptia suprafetelor aferente legumelor cultivate in spatii protejat; sa exploateze/sa detina/sa creasca animale/pasari/familii de albine/viermi de matase in vederea obtinerii productiei agricole pentru care solicita ajutorul de stat; sa utilizeze instalatii de irigat actionate cu motoare termice.

agricultura4Cererea de acord prealabil pentru finantare prin rambursarea diferentei de acciza se depune la centrul judetean APIA, sau al municipiului Bucuresti, pe raza caruia este situata exploatatia agricola pentru care se solicita ajutorul de stat, sau centrul APIA unde a fost depusa cererea de plata pentru schemele de sprijin pe suprafata ori cererea de acord prealabil pentru finantare prin rambursare in cadrul schemei de ajutor de stat pentru motorina utilizata in agricultura aprobata prin H.G.408/2010, insotita de: copie de pe cartea/buletinul de identitate a reprezentantului legal/ administratorului, dupa caz; copie de pe certificatul de inregistrare la Oficiul Registrului comertului/certificatul de inregistrare fiscala, dupa caz; adeverinta de la Registrul agricol cu suprafata spatiilor protejate (sere si/sau solarii), dupa caz; copia documentului care atesta inregistrarea/autorizarea sanitara veterinara pentru porci/ pasari/familii de albine/viermi de matase, dupa caz; anexele nr. 4, 5 sau 6 la OMADR 1229/2013, cu modificarile și completarile ulterioare, dupa caz, privind: lista suprafetelor si a structurii culturilor pentru care solicita ajutorul de stat si/sau productia de ciuperci estimata/efectivul mediu anual de animale/pasari/familii de albine/cutii viermi de matase si/sau cantitatea de apa pentru irigatii aferente anului agricol 2013 – 2014 (10 octombrie 2013 – 30 septembrie 2014); dovada ca nu figureaza ca debitor la organizatiile de imbunatatiri funciare si federatiile de organizatii de imbunatatiri funciare inscrise in Registrul national al organizatiilor de imbunatatiri funciare, precum si la Agentia Nationala de Imbunatatiri Funciare, furnizorul de apa si de electricitate, dupa caz; copie de pe contractul de irigatii/furnizare a apei, dupa caz.

Acordul prealabil pentru finantare prin rambursare se emite de catre centrele APIA judetene sau al municipiului Bucuresti, in termen de cel mult 20 de zile de la data depunerii cererii de acord prealabil pentru finantare prin rambursare. Ajutorul de stat se acorda sub forma de rambursare a diferentei dintre acciza standard si acciza redusa (stabilita la 21 euro/1000 litri) pentru motorina utilizata la efectuarea lucrarilor mecanizate in agricultura.

* Informatii suplimentare *

agriculturaPrecizam ca nu pot primi ajutor de stat producatorii agricoli aflati in una din urmatoarele situatii: sunt considerati intreprinderi aflate in dificultate financiara, definite in sensul Liniilor directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor aflate in dificultate, publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 244 din 1 octombrie 2004, respectiv intreprinderi ce constituie subiectul procedurilor de faliment, reorganizare judiciara sau lichidare; sunt intreprinderi impotriva carora a fost emisa o decizie de recuperare a unui ajutor de stat, daca aceasta decizie de recuperare nu a fost deja executata, conform prevederilor legale in vigoare, precum si ale art. 13 – 17 din Ordonanta Guvernului nr. 14/2010 privind masuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producatorilor agricoli, incepand cu anul 2010, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 74/2010, cu completarile ulterioare.

Ajutor necuvenit reprezinta orice suma care, in urma verificarilor efectuate de catre APIA sau de catre alte institutii abilitate, se constata ca a fost acordata beneficiarilor care nu au respectat prevederile legale.

Beneficiarii care, prin inscrierea sau atestarea de date nereale pe documentele de decontare aferente ajutorului de stat, au incasat sume de la bugetul de stat in mod necuvenit nu mai beneficiaza de ajutor pentru o perioada de trei ani. Totodata, sumele reprezentand ajutor necuvenit se recupereaza de la beneficiarii ajutorului de stat.

Advertisements

Posted on 12/05/2014, in Agricultura, Social. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: