Crescatorii de animale pot depune cererile pentru ANT aferente anului 2014 pana la 30 mai


bovine* Ordinul nr. 573/2014 pentru acordarea ajutoarelor nationale tranzitorii (ANT) in sectorul zootehnic, in 2014, a fost publicat in Monitorul Oficial. Fermierii pot depune cereri la APIA pana la 30 mai 2014 *

Pentru a beneficia de ajutoarele prevazute la art. 1 si 2, solicitantii trebuie sa depuna cererea unica de plata pentru fiecare beneficiar pentru toate exploatatiile detinute cu cod atribuit de la ANSVSA, al carei model este prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta anexa, in perioada 18 aprilie-30 mai a anului pentru care se face solicitarea, la centrul judetean/local al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura pe a carui raza teritoriala se afla exploatatia inregistrata sau exploatatia cu cel mai mare numar de animale, insotita de documente generale si documente specifice fiecarei categorii de animale in functie de schema aplicata.

* Conditii de eligibilitate pentru acordarea ajutoarelor *

bovine lapteBovine de lapte

Pentru a primi ANT, crescatori de bovine pentru lapte trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a) exploatatia de bovine sa fie inregistrata in Registrul national al exploatatiilor (RNE) la data solicitarii primei;

b) solicitantul sa fie inregistrat in sistemul de administrare a cotelor de lapte in anul de cota 2013-2014;

c) solicitantul sa fi livrat si/sau vandut direct o cantitate de minimum 3 tone de lapte in anul de cota de referinta 2012-2013.

Prima pentru schema de ajutor specific pentru productia de lapte se acorda pe cantitatea de lapte produs si inregistrat la livrari si/sau vanzari directe in sistemul de administrare a cotelor de lapte in anul de cota 2012-2013.

Schema de sprijin ANT se acorda producatorilor agricoli mentionati la art. 1 care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a) detin un efectiv minim de 3 capete bovine cu varsta de minimum 16 luni la data de referinta de 31 ianuarie 2013 inregistrate in RNE;

b) exploatatia de bovine este inregistrata in RNE la data de referinta 31 ianuarie 2013 si la data solicitarii primei.

Pentru crescatorii de bovine nou-inregistrati in sistemul de administrare a cotelor de lapte in anul de cota 2013-2014, prima prevazuta la art. 1 lit. a) se acorda producatorilor agricoli mentionati la art. 1 care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a) exploatatia de bovine sa fie inregistrata in RNE la data solicitarii primei;

b) solicitantul sa fi livrat si/sau vandut direct o cantitate de minimum 3 tone de lapte in anul de cota 2013-2014.

Pentru exploatatiile de bovine infiintate in perioada 1 februarie 2013-17 aprilie 2014, ANT se acorda in mod corespunzator cu prevederile art. 4 alin. (2) producatorilor agricoli mentionati la art. 1 care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a) detin un efectiv minim de 3 capete bovine cu varsta de minimum 16 luni la data de 17 aprilie 2014 inregistrate in RNE;

b) exploatatia de bovine este inregistrata in RNE la data solicitarii primei.

bovine carneBovine de carne

Beneficiarii prevazuti la art. 2 care solicita ajutor specific pentru taurine din rase de carne si metisii acestora: tauri din rase de carne, vaci din rase de carne, vaci metise cu rase de carne, tineret mascul si/sau femel din rase de carne si/sau metisi cu rase de carne, trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

a) sa solicite ajutor specific pentru un efectiv total de animale de maximum 90 de capete pe beneficiar, constituit, dupa caz, din:

(i) vaci din rase de carne si/sau vaci metise cu rase de carne, pentru care nu s-a beneficiat de ajutor specific pentru categoria prevazuta la art. 2 lit. a); si/sau

(ii) tineret mascul si/sau femel din rase de carne si/sau metisi cu rase de carne; si/sau

(iii) tauri din rase de carne.

b) efectivul de animale pentru care se solicita ajutor specific trebuie sa fie identificat si inregistrat in RNE;

c) sa detina registrul individual al exploatatiei actualizat in conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.760/2000;

d) sa detina documente oficiale care atesta rasa de carne/metisii din rasele de carne;

e) sa detina documente care atesta iesirile din efectiv, dupa caz;

f) animalele pentru care se solicita ajutor specific trebuie sa fie detinute de beneficiar cel putin o perioada de 8 luni de la data intrarii in exploatatie a acestora si pana in momentul iesirii/pana la data depunerii cererii, dupa caz, cu exceptia vacilor din rase de carne care trebuie mentinute, pe o perioada de retinere de 6 luni de la data-limita de depunere a cererii de plata, la adresa exploatatiei si/sau locatiei mentionata in cerere, exploatatia si locatia de control fiind situate in zonele defavorizate din Romania prevazute in anexa nr. 4 A la Programul national de dezvoltare rurala 2007-2013.

caprineOvine/Caprine

Schema cuplata de productie in sectorul ovine/caprine se acorda producatorilor agricoli mentionati la art. 1, crescatori de ovine/caprine, pentru femelele de ovine si/sau femelele de caprine identificate conform legislatiei in domeniu care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a) efectivul din exploatatie cu cod Autoritatea Nationala Sanitara Veterninara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) sa fie de minimum 50 de capete de femele ovine/25 de capete de femele caprine, care au implinit varsta de minimum un an la data de 30 martie a anului in care se face solicitarea primei;

ovineb) efectivul de femele ovine/femele caprine pentru care se solicita prima sa fie inscris in RNE la data solicitarii primei;

c) efectivul de femele ovine/femele caprine pentru care se solicita prima sa fie mentinut in exploatatie la adresa/locatia mentionata in cerere pe perioada de retinere de 90 de zile de la data-limita de depunere a cererii de plata;

d) sa detina registrul individual al exploatatiei in conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 21/2004 al Consiliului din 17 decembrie 2003 de stabilire a unui sistem de identificare si de inregistrare a animalelor din speciile ovina si caprina si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003 si a Directivelor 92/102/CEE si 64/432/CEE.

bivoliteBivolite

Beneficiarii prevazuti la art. 2 care solicita ajutor specific pentru animalele din categoria Bivolite trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

a) sa solicite ajutor specific pentru un efectiv de maximum 50 de capete de bivolite de lapte pe beneficiar;

b) bivolitele de lapte pentru care se solicita ajutor specific trebuie mentinute, pe o perioada de retinere de 6 luni de la data-limita de depunere a cererii de plata, la adresa exploatatiei si/sau locatiei mentionate in cerere, exploatatia si locatia de control fiind situate in zonele defavorizate din Romania prevazute in anexa nr. 4 A la Programul National de Dezvoltare Rurala 2007-2013;

c) bivolitele de lapte din exploatatie pentru care beneficiarul solicita ajutor specific trebuie sa fie identificate si inregistrate in RNE;

d) sa detina registrul individual al exploatatiei actualizat in conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.760/2000.

Incepand cu anul acesta, toti fermierii care depun cerere pentru ANT trebuie sa detina registrul individual al exploatatiei actualizat in conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.760/2000. Mai multe detalii privind conditiile de eligibilitate si modalitatea de acordare a platilor puteti gasi in Ordinul nr. 573/2014, publicat in Monitorul Oficial.

Advertisements

Posted on 13/05/2014, in Agricultura, Social and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: