Se apropie termenul limita de depunere a Formularului 201


Directia Finante Publice Braila

Directia Finante Publice Braila

* Agentia Nationala de Administrare Fiscala reaminteste contribuabililor – persoane fizice, care in anul 2013 au obtinut venituri din strainatate impozabile in Romania, ca termenul limita de depunere a formularului 201 – “Declaratie privind veniturile realizate din strainatate”, este data de 26 mai 2014 *

Declaratia se completeaza si se depune de catre persoanele fizice rezidente romane, cu domiciliul in Romania; persoanele fizice care indeplinesc, pentru anul de raportare, conditiile de rezidenta prevazute de Codul fiscal. Declaratia se completeaza si se depune pentru veniturile din strainatate, impozabile in Romania, cum ar fi:    venituri din profesii libere; venituri din activitati comerciale; venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuala; venituri din cedarea folosintei bunurilor; venituri din activitati agricole, piscicultura, silvicultura; venituri sub forma de dividende si venituri sub forma de dobanzi; venituri din premii si venituri din jocuri de noroc; venituri din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal; castiguri din transferul titlurilor de valoare; venituri sub forma castigurilor din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract si alte operatiuni similare, alte venituri din investitii; venituri din pensii; venituri salariale obtinute in strainatate intr-un stat cu care Romania are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri si sunt platite de catre sau in numele unui angajator care este rezident in Romania ori de un sediu permanent in Romania (veniturile salariale reprezinta cheltuiala deductibila a unui sediu permanent in Romania), in cazul in care acelasi venit din salarii a fost supus impunerii atat in Romania, cat si in strainatate, sau persoana fizica a fost prezenta in strainatate pentru o perioada mai mare decat perioada prevazuta in conventia de evitare a dublei impuneri incheiata de Romania cu statul in care s-a desfasurat activitatea, sau in cazul in care detasarea in strainatate a persoanei fizice a incetat inainte de perioada prevazuta in conventia de evitare a dublei impuneri, iar angajatorul nu mai poate efectua retinerea diferentelor de impozit, intrucat intre parti (angajat-angajator) nu mai exista relatii contractuale generatoare de venituri din salarii; precum si alte venituri impozabile potrivit titlului III din Codul fiscal.

Veniturile se declara pentru fiecare tara – sursa a veniturilor si pentru fiecare categorie de venit realizat. Veniturile realizate din strainatate, precum si impozitul aferent platit in strainatate, exprimate in unitati monetare proprii fiecarui stat, se vor transforma in lei la cursul de schimb mediu anual al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din anul de realizare a venitului. In cazul in care unitatile monetare proprii statului respectiv, nu sunt cotate de Banca Nationala a Romaniei, se vor transforma astfel: din moneda statului de sursa intr-o valuta de circulatie internationala, cum ar fi dolari S.U.A. sau euro, folosindu-se cursul de schimb din tara de sursa; din valuta de circulatie internationala in lei, folosindu-se cursul de schimb mediu anual al acesteia, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din anul de realizare a venitului respectiv. Cursurile de schimb ale pietelor valutare comunicate de Banca Nationala a Romaniei pot fi vizualizate pe site-ul acesteia: http://www.bnr.ro. Veniturile realizate din strainatate se supun impozitarii prin aplicarea cotelor de impozit asupra bazei de calcul determinate dupa regulile proprii fiecarei categorii de venit, in functie de natura acestuia, potrivit Codului fiscal. Formularul 201 se completeaza de catre contribuabili sau de catre imputernicitii acestora,  potrivit dispozitiilor legale. Formularul se depune direct la registratura organului fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul isi are domiciliul fiscal,  sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Formularul 201 se poate obtine gratuit de la sediul unitatilor fiscale  sau poate fi descarcat de pe site-ul ANAF : http://www.anaf.ro, sectiunea: asistenta contribuabili, rubrica: toate formularele cu explicatii si poate fi descarcat accesand urmatorul link: http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/dec_201_2012.pdf”, se stipuleaza in comunicatul emis de conducerea DGRFP Galati.

Depunerea formularului 201 – “Declaratie privind veniturile realizate din strainatate” dupa data de 26 mai 2014, se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 50 si 500 lei. Informatii detaliate se pot obtine la birourile/compartimentele servicii pentru contribuabili din cadrul unitatilor fiscale teritoriale; telefonic, la Biroul central de asistenta telefonica a contribuabililor, la nr. 031.403.91.60; accesand pagina de Internet,  www.anaf.ro.

Advertisements

Posted on 15/05/2014, in Eveniment, Finante, Realitatea zilnica, Social and tagged , , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: