Facilitati pentru someri


Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Braila

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Braila

* Absolventii aflati in cautarea unui loc de munca, pentru a putea beneficia de prevederile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, trebuie sa se inregistreze in evidenta A.J.O.F.M. Braila intr-o perioada de 60 de zile de la data absolvirii *

Inregistrarea absolventilor se va realiza la sediul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Braila din municipiul Braila, B-dul Dorobantilor, nr. 603-605, modulele 2 si 3; la sediul Agentiei Locale Braila, din strada Sergent Tataru, nr. 2, corp. B, etaj 3 (in curtea Grupului Scolar “Mihail Sebastian”); la Puctul de Lucru Faurei cu sediul in str. Republicii, nr. 36, sau la Puctul de Lucru Insuratei cu sediul in Sos.Brailei, nr.18, in functie de localitatea unde isi au domiciliul, si vor prezenta urmatoarele acte/documente: actul de identitate, in original si copie; adeverinta medicala cu mentiunea “apt de munca”; actul de absolvire a formei respective de invatamant, in original si copie.

Daca intr-o perioada de 60 zile de la data absolvirii nu au reusit sa se incadreze in munca pot solicita acordarea indemnizatiei de somaj, conform Legii nr.76/2002, in conditiile in care: nu urmeaza o forma de invatamant la data solicitarii dreptului; nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri mai mici decat indicatorul social de referinta, in vigoare in luna pentru care se face dovada.

Se considera ca nu au reusit sau nu au putut sa se incadreze in munca daca fac dovada ca in perioada de 60 de zile de la data absolvirii, s-au inregistrat la agentia pentru ocuparea fortei de munca sau la furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, acreditati in conditiile legii, in vederea medierii pentru incadrarea in munca. Dovada inregistrarii la furnizorii de servicii se face cu o adeverinta eliberata de acestia prin care se certifica data inregistrarii persoanei in evidentele proprii. Din bugetul asigurarilor pentru somaj, conform Legii nr. 76/2002, absolventii pot beneficia de prime de incadrare si stimulente pentru mobilitatea fortei de munca”, a declarat directorul executiv al AJOFM Braila, Monica Bratu.

* Prime de incadrare *

Absolventii institutiilor de invatamant si absolventii scolilor speciale, in varsta de minimum 16 ani, inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca, in situatia in care se angajeaza cu program normal de lucru, pentru o perioada mai mare de 12 luni, beneficiaza, din bugetul asigurarilor pentru somaj, de o prima egala cu valoarea indicatorului social de referinta, in vigoare la data incadrarii. Acest drept se solicita in termen de maximum 60 de zile de la data angajarii.

Absolventii carora li s-a stabilit dreptul la indemnizatie de somaj si se angajeaza in perioada de acordare a indemnizatiei, cu program normal de lucru, pentru o perioada mai mare de 12 luni, beneficiaza, din bugetul asigurarilor pentru somaj, de o suma egala cu indemnizatia de somaj la care ar fi avut dreptul, in conditiile legii, pana la expirarea perioadei de acordare a acesteia, daca nu s-ar fi angajat. Acest drept se solicita in termen de maximum 60 de zile de la expirarea celor 12 luni de la data angajarii.

Nu beneficiaza de drepturile prevazute anterior: absolventii care la data absolvirii studiilor aveau raporturi de munca sau de serviciu; absolventii care se incadreaza la angajatori cu care au fost in raporturi de munca sau de serviciu in ultimii 2 ani; absolventii care la data solicitarii dreptului urmeaza o forma de invatamant; absolventii institutiilor de invatamant fata de care angajatorii au obligatia, potrivit legii, de a-i incadra in munca; absolventii pentru care plata indemnizatiei de somaj a fost suspendata la data incadrarii in munca, conform legii, pe o perioada de cel mult 12 luni, iar ulterior, ca urmare a schimbarii duratei contractului individual de munca, plata indemnizatiei de somaj inceteaza”, a declarat Monica Bratu.

* Stimularea mobilitatii fortei de munca *

Prima de instalare, neimpozabila, egala cu de sapte ori nivelul indicatorului social de referinta, in vigoare la data instalarii, se acorda persoanelor care in perioada in care beneficiaza de indemnizatii de somaj se incadreaza, cu program normal de lucru, pentru o perioada de cel putin 12 luni, potrivit legii, intr-o alta localitate si, ca urmare a acestui fapt, isi schimba domiciliul. Pot beneficia de prima de instalare, la cerere, si somerii de lunga durata inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca, care nu beneficiaza de indemnizatie de somaj. Prima se restituie integral de catre angajat daca, intr-o perioada mai mica de 12 luni, de la data incadrarii in munca, inceteaza raporturile de munca din motive imputabile lui.

Prima de incadrare, neimpozabila egala cu de doua ori nivelul indicatorului social de referinta in vigoare la data acordarii, o primesc persoanele care in perioada in care beneficiaza de indemnizatii de somaj se incadreaza, cu program normal de lucru, pentru o perioada de cel putin 12 luni, potrivit legii, intr-o localitate situata la o distanta mai mare de 50 km de localitatea in care isi au domiciliul stabil. Pot beneficia de prima de incadrare, la cerere, si somerii de lunga durata inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca, care nu beneficiaza de indemnizatie de somaj. Prima se restituie integral de catre angajat daca intr-o perioada mai mica de 12 luni, de la data incadrarii in munca, inceteaza raporturile de munca din motive imputabile lui.

Informatii suplimentare se pot obtine de la A.J.O.F.M.Braila cu sediul in municipiul Braila, B-dul Dorobantilor, nr. 603-605, tel./fax 0239/611.519.

Advertisements

Posted on 24/05/2014, in Eveniment, Realitatea zilnica, Social and tagged , , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: