Calendarul obligatiilor fiscale pentru luna iunie 2014


Directia Finantelor Publice Braila

Directia Finantelor Publice Braila

* Contribuabilii trebuie sa depuna la timp documentele fiscale, pentru a nu risca amenzi de la organele fiscale brailene *

Pe data de 7 iunie este termen pentru depunerea Formularului 092 “Declaratie de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania” de catre persoanele juridice si persoanle fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere care au efectuat achizitii intracomunitare in luna mai 2014 si sunt obligate sa-si modifice perioada fiscala devenind platitori de TVA lunar.

Pe 10 iunie trebuie sa se depuna Formularul 010 “Declaratie de inregistrare fiscala/de mentiuni pentru persoanele juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica” de catre persoanele juridice care au obligatia sa se inregistreze ca platitori de TVA in urma depasirii plafonului legal de scutire; Formularul 020 “Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane fizice romane” de catre persoanele fizice, altele decat persoanele fizice romane care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, care au obligatia sa se inregistreze ca platitori de TVA in urma depasirii plafonului legal de scutire; Formularul 070 “Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere” de catre persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, care au obligatia sa se inregistreze ca platitori de TVA in urma depasirii plafonului legal de scutire; Formularul 096 “Declaratie de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA, in vederea aplicarii regimului de scutire prevazut la art. 152 din Codul fiscal” de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 cu perioada fiscala luna calendaristica, care solicita scoaterea din evidenta platitorilor de TVA.

Bani

Bani

Data de 25 iunie este termenul pentru depunerea Formularului 097 „Notificare privind aplicarea/incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare” de catre persoanele impozabile inregistrate conform art. 153 din Codul fiscal si care se afla inscrise in „Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare”, a caror perioada fiscala este luna si care au depasit cifra de afaceri de 2.250.000 lei in luna mai 2014, in vederea iesirii din sistemul TVA la incasare; Formularului 100 “Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat”, cu termen lunar, pentru obligatiile bugetului de stat aferente lunii mai 2014; Formularului 112 “Declaratie privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate”, cu termen lunar, pentru obligatiile aferente lunii mai 2014; Formularului 224 “Declaratie privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania”, pentru obligatiile bugetului de stat aferente lunii mai 2014; Formularului 300 “Decont de taxa pe valoarea adaugata”, cu termen lunar, pentru obligatiile bugetului de stat aferente lunii mai 2014; Formularului 301 “Decont special de taxa pe valoarea adaugata” de contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA, conform art. 153^1 din Codul Fiscal si care au efectuat: achizitii intracomunitare in luna precedenta, achizitii intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi conform art. 125^1 alin. (3) din Codul fiscal, contribuabilii care au efectuat achizitii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA, precum si de contribuabilii neinregistrati si care nu au obligatia inregistrarii, care au efectuat achizitii intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile; Formularului 307 „Declaratie privind sumele rezultate din ajustarea/corectia ajustarilor/regularizarea taxei pe valoarea adaugata” de catre persoanele impozabile: pentru operatiunile prevazute la art. 128 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal; pentru ajustarea TVA de catre locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achizitionate printr-un contract de leasing, daca transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc dupa scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA a locatarului/utilizatorului in baza prevederilor art. 152 alin. (7) din Codul Fiscal; pentru ajustarea TVA de catre persoana impozabila pentru care inregistrarea in scopuri de TVA a fost anulata conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) sau lit. g) din Codul Fiscal, care nu a efectuat ajustarile de taxa conform art. 128 alin. (4), art. 148, 149 sau 161 din Codul Fiscal in ultimul decont depus inaintea scoaterii din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA sau care a efectuat ajustari incorecte; Formularului 311 “Declaratie privind taxa pe valoarea adaugata colectata, datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) sau g) din Codul fiscal” de persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) sau g) din Codul Fiscal si care efectueaza  in perioada in care nu au cod valid de TVA livrari de bunuri/prestari de servicii si/sau achizitii de bunuri si/sau de servicii pentru care sunt obligate la plata taxei pe valoarea adaugata; Formularului 390 VIES “Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare” de persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, care au efectuat in luna mai 2014: livrari/achizitii intracomunitare de bunuri, livrari de bunuri efectuate in cadrul unei operatiuni triunghiulare, achizitii/prestari intracomunitare de servicii; Formularului 394 “Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national”, pentru declararea operatiunilor desfasurate in luna mai 2014, de catre platitorii de TVA cu perioada fiscala lunara.

Pana la 25 iunie 2014, contribuabilii trebuie sa efectueze: plata obligatiillor fiscale datorate bugetului general consolidat al statului aferente lunii mai 2014; plata impozitului pe reprezentanta, transa I (persoanele juridice cu reprezentanta in Romania); plata anticipata a impozitului pe venit si CASS aferente trimestrului II 2014 (contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente, din cedarea folosintei bunurilor, cu exceptia veniturilor din arendare).

Advertisements

Posted on 30/05/2014, in Economie, Eveniment, Finante, Realitatea zilnica, Social and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: