Peste 4.700 de carnete de rentier vizate la APIA Braila


renta viagera2* Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura – Centrul Judetean Braila informeaza rentierii ca pana la data de 31 august 2014, se pot prezenta la sediul institutiei pentru vizarea carnetului de rentier agricol si acordarea rentei agricole aferente anului 2013 * Pana pe data de 29 mai 2014, la nivelul Centrului Judetean al APIA Braila au fost vizate 4.776 carnete de rentier *

Pentru vizarea carnetului, rentierul agricol se poate prezenta personal sau prin mandatar/curator/tutore, in baza unei procuri autentice/curatela/hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, cu urmatoarele documente: carnetul de rentier agricol; actul de identitate in original; document coordonate bancare (optional); decizia de la comisia de expertiza medicala  pentru gradele de invaliditate I si II (daca decizia nu prevede ca dosarul este nerevizuibil), in original si in copie.

In cazul decesului rentierului, renta datorata acestuia poate fi incasata de mostenitorii sai care  vor prezenta  urmatoarele documente: carnetul de rentier al defunctului (se depune obligatoriu la Centrul Judetean al APIA); certificatul de deces; act de succesiune (certificat de mostenitor, certificat de legatar, hotarare judecatoreasca de succesiune investita cu formula “definitiva si irevocabila”, certificat de calitate de mostenitor); B.I/C.I. a mostenitorului care depune cerererea; imputernicire/declaratie notariala din care sa reiasa acordul celorlalti mostenitori privind solicitarea si incasarea rentei viagere agricole datorata rentierului (in cazul in care sunt mai multi mostenitori); document coordonate bancare (optional).

renta viagera1Precizam ca potrivit prevederilor art 7 –Titlul XI din Legea 247/2005 cu modificarile si completarile ulterioare, renta viagera agricola se plateste daca terenul ce face obiectul rentei este arendat continuu, intreg anul calendaristic. In cazul in care contractul de arendare inceteaza, renta viagera agricola se va plati in anul urmator doar daca rentierul incheie, in maximum 30 de zile de la incetare, un nou contract, considerandu-se astfel continuitate in arendare. Cuantumul rentei viagere agricole reprezinta echivalentul in lei a 100 euro/an pentru fiecare hectar de teren agricol instrainat si echivalentul a 50 euro/an pentru fiecare hectar de teren arendat. Plata rentei viagere se face in lei prin raportare la cursul mediu de schimb calculat de Banca Nationala Romana, asa cum prevede art. 4 din Legea nr. 247/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, din anul pentru care aceasta se datoreaza”, a declarat directorul APIA Braila, Daniela Militaru.

Advertisements

Posted on 30/05/2014, in Agricultura, Eveniment, Realitatea zilnica, Social and tagged , , , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: