Ajutoare de minimis pentru legumicultori – maxim 15.000 euro


legumicultori* Legumicultorii vor primi ajutoare de minimis pentru a compensa pagubele suferite in urma conditilor meteo nefavorabile din aceasta primavera * Ministerul Agriculturii a propus acordarea a maxim 15.000 de euro/ferma pe durata a trei exercitii financiare, banii urmand a fi virati fermierilor incepand cu data de 15 august 2014 *

Potrivit unui Proiect de Hotarare de Guvern publicat pe site-ul propriu, Ministerul Agriculturii pregateste ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate in perioada aprilie – mai 2014 asupra culturilor agricole in spatii protejate, care se acorda in sectorul agricol vegetal.

Iata ce se arata in actul normativ:

Ajutoarele de minimis se acorda intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in domeniul productiei primare de produse agricole, pentru compensarea pierderilor datorate fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate in perioada aprilie – mai 2014 asupra elementelor de acoperire a spatiilor protejate, constatate de catre comisiile de specialisti constituite prin ordin al prefectului conform prevederilor art.29, alin.(1), lit.„i” din Regulamentul privind gestionarea situatiilor de urgenta generate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice, poluari accidentale pe cursurile de apa si poluari marine in zona costiera, aprobat prin Ordinul comun al ministrului mediului si padurilor si al ministrului administratiei si internelor nr.1422/2012.

legumicultori1Beneficiarii schemei de ajutor de minimis pot fi: producatorii agricoli persoane fizice care detin certificat de producator emis potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr.661/2001 privind procedura de eliberare a certificatelor de producator; producatorii agricoli persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008; producatorii agricoli persoane juridice precum si orice forme asociative cu/sau fara personalitate juridica constituite conform legii.

Pentru a fi eligibile la acordarea ajutorului de minimis prevazut in HG, intreprinderile trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii cumulative de eligibilitate: sa solicite ajutoare de minimis conform prevederilor prezentei hotarari; sa fie inregistrate in evidentele Registrului agricol deschis la primariile in a caror raza administrativ-teritoriala se afla suprafetele cultivate cu legume si/sau pentru producere de rasaduri si/sau flori, in spatiile protejate afectate de fenomenele hidrometeorologice nefavorabile manifestate in perioada aprilie – mai 2014; sa detina proces verbal de constatare a pagubelor produse, intocmit de comisiile locale pentru situatii de urgenta constituite potrivit legii.

Valoarea sprijinului financiar acordat prin schema de ajutor de minimis se exprima sub forma unei subventii, iar cuantumul este: 27,0 lei/ mp pentru geam sere si 3,0 lei/mp folie de plastic solarii. Valoarea totala a ajutorului de minimis care se acorda unei intreprinderi nu poate depasi suma de 15.000 euro pe durata a trei exercitii financiare, in cursul exercitiului financiar actual si in cele doua exercitii financiare precedente, iar sumele reprezentand ajutoare de minimis se platesc intreprinderilor intr-o singura transa, incepand cu data de 15 august 2014.

Advertisements

Posted on 03/06/2014, in Agricultura, Economie, Eveniment, Realitatea zilnica, Social and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: