Cum se transporta produsele agricole vegetale pe drumurile publice


Cum se transporta produsele agricole vegetale pe drumurile publice* Fermierii trebuie sa stie cum se transporta produsele agricole vegetale pe drumurile publice pentru a evita eventualele probleme * In acest sens, luni, 14 iulie 2014, Legea nr. 108/2014 privind transportul rutier de produse agricole vegetale pe drumurile publice a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata *

Una din prevederile Legii nr. 108/2014, privind transportul rutier de produse agricole vegetale pe drumurile publice, stipuleaza ca pentru transportul produselor agricole vegetale de la tarla la depozitul propriu al producatorului, nu va mai fi nevoie de tichet de cantar, in limita a 70 de kilometri. Asadar, se vor transporta direct de la punctele de recoltare la bazele de receptie/depozitare ale unitatilor de procesare, fara tichet de cantar, cu conditia ca vehiculul sa fie insotit de o copie a contractului incheiat intre producatorul agricol si procesatorul in cauza si de avizul de insotire a marfii. In cazul transportului catre alte spatii de depozitare decat cele ale exploatatiei proprii, sau in vederea comercializarii, distanta pentru care nu este necesar tichetul de cantar este de 70 de kilometri.

Si cum Legea nr. 108/2014 privind transportul rutier de produse agricole vegetale pe drumurile publice a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 523 din 14 iulie 2014, mai jos redam textul actului normativ:

Art. 1.

In scopul desfasurarii in bune conditii a activitatilor de recoltare a produselor agricole vegetale si transportul acestora din camp in spatii destinate depozitarii si/sau procesarii, pentru asigurarea securitatii alimentare nationale, se instituie masuri specifice de reglementare a transportului rutier al produselor agricole vegetale pe drumurile publice.

Art. 2.

In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) tichet de cantar – document eliberat, in urma cantaririi, de instalatiile de cantarire a produselor agricole vegetale obtinute dupa recoltare, provenite din exploatatiile agricole si/sau ale vehiculelor;

b) aviz de insotire a marfii – document care insoteste produsele agricole vegetale in timpul transportului si contine informatii privind locul de incarcare si locul de descarcare a marfii.

Art. 3.

(1) Produsele agricole vegetale obtinute dupa recoltare, provenite din exploatatiile agricole, se transporta de la punctele de recoltare la spatiile de depozitare proprii ale exploatatiilor agricole in cauza cu avizul de insotire a marfii, fara ca vehiculele folosite in acest scop sa detina tichet de cantar.

(2) Produsele agricole vegetale obtinute dupa recoltare de pe teritoriul exploatatiilor agricole se transporta direct de la punctele de recoltare la bazele de receptie/depozitare ale unitatilor de procesare, fara tichetul de cantar, cu conditia insotirii vehiculului cu o copie a contractului incheiat intre producatorul agricol si procesatorul in cauza si cu avizul de insotire a marfii.

(3) Produsele agricole vegetale obtinute dupa recoltare pe teritoriul exploatatiilor agricole se transporta de la punctele de recoltare la alte spatii de depozitare decat cele proprii exploatatiei agricole sau la alte puncte de descarcare autorizate in vederea depozitarii sau comercializarii, in limita unei distante de maximum 70 km de la locul de incarcare, cu avizul de insotire a marfii, fara ca vehiculele sa detina tichetul de cantar.

Art. 4.

Transportul produselor agricole vegetale obtinute dupa recoltare pe teritoriul exploatatiilor agricole, de la punctele de recoltare la alte spatii de depozitare decat cele proprii exploatatiei agricole sau la alte puncte de descarcare autorizate in vederea depozitarii sau comercializarii, pe distante mai mari de 70 km de la locul de incarcare, va fi insotit de documentele legale specifice transportului, de avizul de insotire a marfii si de tichetul de cantar.

Art. 5.

Constituie contraventii si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

a) nerespectarea prevederilor art. 3 si 4, cu amenda de la 10.000 lei la 50.000 lei, aplicata persoanelor fizice sau persoanelor juridice care detin marfa in cauza pe parcursul transportului, precum si suspendarea activitatii, pe o perioada de o luna la 6 luni, in cazul persoanelor juridice, si confiscarea produselor agricole vegetale supuse contraventiei;

b) nerespectarea obligatiei conducatorilor auto de a detine la bordul vehiculelor, pe perioada transportului, documentele legale specifice transportului, avizul de insotire a marfii, precum si tichetul de cantar, dupa caz, cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei aplicata conducatorului auto.

Art. 6.

Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 5 se fac de catre persoanele imputernicite din cadrul institutiilor cu atributii privind regimul transporturilor rutiere pe drumurile publice din Romania.

Art. 7.

Contraventiilor prevazute la art. 5 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 8.

La data intrarii in vigoare a prezentei legi, la litera d) a articolului 1 din Hotararea Guvernului nr. 1.373/2008 privind reglementarea furnizarii si transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 749 din 6 noiembrie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, liniuta a 5-a se abroga.

Advertisements

Posted on 17/07/2014, in Actualitate, Agricultura, Economie, Realitatea zilnica, Social. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: