Informatii utile pentru primirea subventiei la motorina


agricultura6* Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza producatorilor agricoli care au obtinut acordul prealabil pentru 2014, ca pot depune cererile de plata a ajutorului de stat pentru motorina utilizata in agricultura, pana la finele lunii urmatoare trimestrului pentru care se solicita rambursarea * Acestea trebuie sa fie insotite de o situatie centralizatoare privind cantitatile de motorina achizitionate si utilizate aferente trimestrului respective, precum si de documentele fiscale de vanzare emise de furnizori pe numele beneficiarilor *

 

Cererile de plata a ajutorului pentru cantitatile de motorina achizitionate si utilizate aferente trimestrului II al anului 2014 se depun in perioada 01–31 iulie 2014, la Centrul APIA judetean. Beneficiarii schemei de ajutor de stat sunt persoanele juridice si persoanele fizice care se angajeaza sa se autorizeze ca persoane fizice autorizate sau intreprinderi individuale conform Ordonantei de Urgenta nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile individuale, dupa cum urmeaza: producatorii agricoli, persoane fizice autorizate, intreprinderile individuate si intreprinderile famiiliale si/sau persoane juridice, grupuri de producatori recunoscute, inclusiv recunoscute preliminar, sau organizatii de producatori recunoscute, dupa caz, care sunt inregistrati/te in Registrul agricol, Registrul fermelor, Registrul plantatiilor, alte evidente funciare, care exploateaza terenuri agricole, individual sau in forme de asociere conform legislatiei in vigoare, in scopul obtinerii productiei agricole; producatorii agricoli, persoane fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale si/sau persoane juridice, grupuri de producatori recunoscute sau organizatii de producatori recunoscute. (dupa caz, care sunt inregistrati in Registrul national al exploatatiilor si care detin, cresc sau exploateaza animale, individual sau in forme de asociere conform legislatiei in vigoare, in scopul obtinerii productiei agricole); organizatiile de imbunatatiri funciare si federatiile de organizatii de imbunatatiri funciare inscrise in Registrul national al organizatiilor de imbuntatiri funciare si Administratia Nationala a Imbunatatirilor Funciare asa cum sunt definite in Legea imbunatatiri1or funciare nr.138/2004, cu completarile ulterioare; organismele/organizatiile de cercetare, respectiv universitatile, institutele si statiunile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, indiferent de statutul tor juridic sau de modul lor de finantare, al caror scop principal este de efectua cercetare fundamentala, cercetare industriala sau dezvoltare experimentala.

Daniela Militaru, director executiv al APIA Braila, a precizat:

Ajutorul de stat se acorda producatorilor agricoli mentionati mai sus care indeplinesc urmatoarele conditii, in functie de sectorul (vegetal, zootehnic si/sau imbunatatiri funciare) in care isi desfasoara activitatea: sa fie inscrisi in Registrul unic de identificare (RUI) al APIA (sa detina ID fermier); sa fie inscrisi in evidentele Agentiei cu suprafetele de teren pe care le exploateaza sau in Registrul plantatiilor viticole, dupa caz; sa fie inscrisi in Registrul agricol cu suprafata spatiilor protejate (sere si solarii), dupa caz; sa fie inregistrati in Registrul national al exploatatiilor (RNE) al Autoritatii Nationale Sanitar-Veterinare pentru Siguranta Alimentelor sau sa detina document de inregistrare/autorizare sanitar veterinara pentru porci/pasari/familii de albine/viermi de matase, dupa caz. Suprafetele de teren pe care la exploateaza sa fie de minimum 1 hectar inclusiv, iar suprafata parcelei agricole sa fie de cel putin 0,3 ha, cu exceptia suprafetelor aferente legumelor cultivate in spatii protejate. In cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole, arbustilor fructiferi, suprafata minima a parcelei trebuie sa fie de cel putin 0,1 ha. Sa exploateze/sa detina/sa creasca animale/pasari/familii de albine/viermi de matase in vederea obtinerii productiei agricole pentru care solicita ajutorul de stat; sa utilizeze instalatii de irigat actionate cu motoare termice. Pentru sectorul vegetal, odata cu cererea trimestriala de plata se va depune si copia cererii unice pe suprafata sau documentul care atesta inscrierea in Registrul plantatiilor viticole. Plata ajutorului de stat sub forma de rambursare se efectueaza trimestrial in anul 2014, in limita cantitatilor maxime anuale aprobate prin Ordin MADR. In situatia in care cantitatile de motorina pentru care se solicita plati in cadrul schemei de ajutor de stat depaseste cantitatile maxime anuale, cuantumul platilor se reduce proportional pentru toate sectoarele. Ajutorul de stat se acorda sub forma de rambursare a diferentei dintre acciza standard si acciza redusa (stabilita la 21 euro/1.000 de litri) pentru motorina utilizata la efectuarea lucrarilor mecanizate in agricultura. Valoarea se calculeaza in lei pe baza cursului de schimb valutar euro-leu utilizat anual la calculul accizelor, potrivit legii, respectiv cursul de schimb valutar utilizat pentru calculul valorii in lei a accizelor in anul 2014 este 1 euro = 4,7380 lei. Astfel, este 379,395 euro/1.000 litri, respectiv 1,7975/litrul de motorina.

Sefa de la APIA a mai tinut sa adauge ca beneficiarii au obligatia sa utilizeze cantitatile de motorina achizitionate cu acciza redusa strict in scopul destinat confiorm prevederilor legale. De asemenea, au obligatia sa notifice in scris, in termen de 10 zile lucratoare, orice modificare a structurii de culturi (in cazul in care cantitatea de motorina per ha este diferentiata) si a suprafetei totale, modificarea efectivului de animale/pasari/familii de albine/viermi de matase sau a cantitatii de apa ori cazurile exceptionale aparute ca urmare a efectelor unor circumstante naturale pentru care s-a solicitat determinarea si acordarea ajutorului de stat.

Advertisements

Posted on 20/07/2014, in Actualitate, Agricultura, Economie, Realitatea zilnica, Social. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: