Restituirea diferentei dintre nivelul standard si cel diferentiat al accizelor pentru motorina utilizata drept combustibil pentru motor


Restituirea diferentei dintre nivelul standard si cel diferentiat al accizelor pentru motorina utilizata drept combustibil pentru motor* Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Galati informeaza contribuabilii asupra faptului ca, prin Hotararea Guvernului nr. 537/2014, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 512/9 iulie 2014, au fost aprobate conditiile, procedura si termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentand diferenta dintre nivelul standard al accizelor si nivelul accizelor diferentiat pentru motorina utilizata drept combustibil pentru motor *

Nivelul diferentiat al accizelor este determinat potrivit prevederilor art.176 alin.(6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare prin diminuarea cu 40 euro/1.000 litri, respectiv 47,34 euro/tona a nivelului standard de accize pentru motorina utilizata drept carburant pentru motor in urmatoarele scopuri: transportul rutier de marfuri in cont propriu sau pentru alte persoane, cu autovehicule sau ansambluri de vehicule articulate destinate exclusiv transportului rutier de marfuri si cu greutate bruta maxima autorizata de cel putin 7,5 tone; transportul de persoane, regulat sau ocazional, exclusiv transportul public local de persoane, cu un autovehicul din categoria M2 sau M3.

Sunt eligibili pentru restituirea de accize operatorii economici care sunt licentiati in Romania sau in alte state membre ale Uniunii Europene, detin vehicule eligibile si nu se afla in procedura de executare silita, faliment, orice forma de reorganizare judiciara, dizolvare, inchidere operationala sau lichidare, nu au fost declarati inactivi sau nu au intrat in inactivitate temporara si nu au obligatii de plata restante la bugetul general consolidat.

Plata ajutorului de stat se efectueaza in perioada 15 iulie 2014 si 31 martie 2019 inclusiv, in limita bugetului anual alocat schemei. Operatorii economici care doresc sa solicite restituirea de accize prevazuta la art.176 alin.(7) din Codul Fiscal au obligatia ca, inainte de a efectua prima solicitare, sa se inregistreze in Registrul vehiculelor si al operatorilor economici eligibili pentru restituirea de accize. Inregistrarea presupune depunerea la Autoritatea Rutiera Romana (desemnata ca administrator al schemei de ajutor de stat), o singura data, cu ocazia inregistrarii, o serie de documente prin care operatorii economici fac dovada eligibilitatii lor si a vehiculelor pe care le detin.

In vederea restituirii accizelor aferente unui trimestru calendaristic, operatorii economici eligibili depun la administratorul schemei o cerere, in format electronic sau pe suport hartie, incepand cu prima zi a trimestrului urmator celui pentru care se solicita restituirea, dar nu mai tarziu de un an de la aceasta data. In cazul operatorilor economici care alimenteaza vehiculele de la statii de distributie, depunerea cererii de restituire de accize este conditionata si de utilizarea unui card de gestiune a alimentarilor, iar in cazul celor care alimenteaza vehiculele de la rezervoarele pentru consum propriu, depunerea cererii de restituire de accize este conditionata de dotarea acestor rezervoare cu dispersoare electronice pentru distributie.

Facem precizarea ca restituirea de accize nu presupune efectuarea unui control anticipat, schema de restituire fiind supusa controlului ulterior efectuat potrivit Codului de Procedura Fiscala, prin organele de specialitate ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Advertisements

Posted on 26/07/2014, in Actualitate, Economie, Realitatea zilnica, Social. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: