Efectuarea stagiului pentru absolventii de invatamant superior


Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Braila

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Braila

* Din data de 12 martie 2014 a intrat in vigoare Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolventii de invatamant superior, act normativ care reglementeaza, pentru absolventii de invatamant superior, perioada de 6 luni de debut in profesie, in conformitate cu art. 31 alin. (5) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia profesiilor pentru care exista reglementari special * Contractul de stagiu se incheie odata cu incheierea contractului individual de munca, in condiţiile legii mentionata anterior *

Angajatorii care incheie un contract de stagiu in conditiile Legii nr. 335/2013 primesc lunar, la cerere, din bugetul asigurarilor pentru somaj, pe perioada derularii contractului de stagiu pentru acel stagiar, o suma egala cu de 1,5 ori valoarea indicatorului social de referinta al asigurarilor pentru somaj si stimularii ocuparii fortei de munca in vigoare, prevazut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, in limita fondurilor alocate cu aceasta destinatie. Angajatorii nu pot primi dubla finantare pentru aceeasi persoana angajata.

Monica Bratu, directorul AJOFM Braila, a precizat:

Angajatorii care beneficiaza de suma mentionata mai sus sunt obligati sa mentina raporturile de munca ale stagiarilor pe perioada contractului de stagiu incheiat. Suma lunara precizata anterior nu se acorda angajatorilor institutii si autoritati publice, asa cum sunt definite prin Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prin Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare. Stagiar este debutantul in profesie, angajat cu contract individual de munca, cu exceptia celor care dovedesc ca au desfasurat, potrivit legii, activitate profesionala in acelasi domeniu, anterior absolvirii. Perioada de stagiu este de 6 luni, cu excepţia situaţiilor in care prin legi speciale este prevazuta o alta perioada de stagiu, fiind reprezentata de perioada de timp cuprinsa intre data angajarii si data finalizarii stagiului, care se incheie cu eliberarea unui certificat/unei adeverinte semnat/semnate de angajator.

Advertisements

Posted on 01/08/2014, in Actualitate, Economie, Realitatea zilnica, Social. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: