Platile directe din noul pachet privind Politica Agricola Comuna 2014-2020


agricultura1 (1)* Noul pachet privind Politica Agricola Comuna in perioada 2014-2020 mentine cei doi piloni, Pilonul I – „Plati directe” si Pilonul II – „Dezvoltare rurala”, dar sporeste legaturile dintre ei, oferind astfel o abordare mai cuprinzatoare si mai integrata a masurilor de sprijin specifice respectivei politici * Pachetul introduce, in particular, o noua arhitectura pentru platile directe, care este mai bine orientata, mai echitabila si mai ecologica, precum si un mecanism de siguranta imbunatatit si o dezvoltare rurala consolidata *

Mecanismele de sprijin direct fac trecerea de la “decuplarea completa” la “orientare”. Sistemul din 2013, de decuplare a ajutoarelor agricole si de acordare a unui sprijin general pentru venit, se va transforma, in noua perioada de programare, intr-un sistem in care fiecare componenta este legata de obiective sau functii specifice. In acest fel, perioadele de referinta istorice nu vor mai juca un rol semnificativ.
Platile unice vor fi inlocuite cu un sistem de plati multiple, constituit din sapte componente:
– o plata de baza pe hectar, al carei nivel urmeaza sa fie armonizat in functie de criteriile economice sau administrative nationale sau regionale si supus unui proces de convergenta;
– o componenta „de ecologizare”, in calitate de sprijin suplimentar, pentru a compensa costurile furnizarii de bunuri publice ecologice neremunerate de piata;
– o plata suplimentara timp de cinci ani catre tinerii fermieri;
– o plata redistributiva, prin intermediul careia fermierilor li se poate acorda un ajutor suplimentar pentru primele hectare;
– un sprijin suplimentar pentru venit in zonele care se confrunta cu anumite constrangeri naturale;
– un ajutor cuplat cu productia acordat anumitor sectoare agricole sau tipuri de activitati agricole, din motive economice si/ sau sociale;
– o schema simplificata destinata micilor fermieri, cu plati de pana la 1.250 de euro.
Primele trei componente sunt obligatorii pentru statele membre, iar ultimele patru, optionale.

Statele membre urmeaza sa aloce 30 % din pachetul lor financiar national de plati directe componentei „de ecologizare”. Celelalte 70 de procente vor fi alocate componentei „plata de baza”, dupa deducerea tuturor sumelor alocate rezervelor nationale de drepturi (obligatorii pana la 3% din pachetele nationale), platilor complementare redistributive (pana la 30%), platilor in favoarea tinerilor fermieri (obligatorii pana la 2%), zonelor defavorizate (pana la 5%) sau platilor cuplate cu productia (pana la 15%).
Noile plati de baza pe hectar sunt rezervate exclusiv fermierilor activi, pe baza unei „liste negative”, care urmeaza sa fie stabilita de fiecare stat.

Optiunile Romaniei privind aplicarea Pilonului I – „Plati directe” sunt numeroase:
– Plata directa pe suprafata (SAPS) va continua pana in 2020, inclusiv;
– Platile directe nu vor fi reduse, deoarece Romania propune acordarea de plati redistributive prin utilizarea a peste 5% din plafoanele nationale anuale din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA);
– Vor fi acordate plati redistributive in valoare de 5 euro pe hectar pentru primele 5 hectare si circa 45 de euro pe hectar pentru restul de 25 de hectare. Pentru plata redistributiva se utilizeaza circa 5,3-5,7% din plafonul national anual 2015-2020 (FEGA);
– In 2015-2017 vor fi transferate 112 333 536 de euro de la Pilonul I – „Plati directe” la Pilonul II – „Dezvoltare rurala”, suma considerata ca fiind suficienta pentru finantarea schemei mici fermieri din PNDR, astfel incat sa nu fie afectate alocarile PNDR prevazute pentru celelalte masuri;
– Pentru a primi plata pentru culturi verzi (din FEGA), reprezentand 30% din plafonul national anual, beneficiarii trebuie sa respecte anumite conditii: diversificarea culturilor, mentinerea pasunilor permanente si prezenta de zone de interes ecologic (ZIE) pe suprafata agricola. In cazul in care o exploatatie are mai mult de 15 hectare de teren arabil, incepand cu anul 2015, cel putin 5% (apoi 7%) din acesta trebuie sa reprezinte ZIE. In cadrul ZIE au fost incluse terase, elemente de peisaj (garduri vii, arbori izolati, in aliniament, grup de arbori/palcuri arbustive din zona de campie, margini de camp, iazuri, rigole etc), zone-tampon, hectare de teren agro-forestier, zone cu specii forestiere cu ciclu scurt de productie, zone de culturi secundare sau strat vegetal si zone avand culturi fixatoare de azot;
– Plata pentru tinerii fermieri va avea alocat 2% din plafonul national anual FEGA, reprezentand o plata suplimentara de circa 23 de euro pe hectar pentru exploatatii de maximum 60 de hectare. Tinerii din actualul PNDR urmeaza sa beneficieze de aceasta prima pentru perioada ramasa pana la cinci ani;
– Va fi aplicata schema simplificata destinata tinerilor fermieri, urmand sa fie acordati cel mult 1 250 de euro per ferma;
– In privinta sprijinului cumulat, urmeaza sa fie stabilite procentul alocat din plafonul national anual FEGA si culturile/sectoarele care primesc acest sprijin, cu justificarea necesitatii lui, descrierea conditiilor de eligibilitate, a duratei schemei, a cuantumului per unitate si a limitelor cantitative, daca este cazul;
– La capitolul fermier activ, cuantumul platii directe (primite in anul anterior) sub care toti beneficiarii sunt considerati fermieri activi este de 5 000 de euro, pentru a nu creste excesiv costurile administrative (acest cuantum ar insemna maximum 39 de hectare per exploatatie), fiind necesara si realizarea unei liste a entitatilor excluse de la platile directe: companii, societati, agenti economici etc. care prin natura lor nu practica agricultura ca activitate de baza, dar care pot detine/gestiona suprafete de teren agricol.

Advertisements

Posted on 19/02/2015, in Actualitate, Agricultura, Economie, Realitatea zilnica, Social. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: