Vizarea carnetelor de rentier agricol pentru anul 2014


renta viagera* Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca pentru a intra in posesia rentei viagere cuvenite pentru anul 2014, rentierii trebuie sa se prezinte la centrele judetene ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, in perioada 01 martie — 31 august 2015 (in zilele lucratoare), pentru vizarea carnetelor de rentier agricol * In acest sens, rentierii agricoli se pot prezenta la oricare centru judetean al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura *

Pentru vizarea carnetului, rentierul agricol se poate prezenta personal sau prin mandatar/ curator/ tutore, in baza unei procuri autentice/ curatela/ hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila. De asemenea, rentierul agricol/ mandatarul/ curatorul/ tutorele trebuie sa prezinte urmatoarele documente:
– Carnetul de rentier agricol;
– Contractual/ele de arendare;
– Actul de identitate in original al rentierului agricol /mandatarului / curatorului/ tutorelui;
– Document coordonate bancare (optional/recomandat);
– Decizia de la comisia de expertiza medicala actualizata (acolo unde este cazul), pentru gradele de invaliditate I si II (daca decizia nu prevede ca dosarul este nerevizuibil), in original si in copie.

Renta viagera agricola inceteaza la data decesului rentierului. In cazul decesului rentierului, renta datorata acestuia in anul 2014 poate fi incasata de mostenitorii sai, doar daca, pana la 31 august 2015, mostenitorii vor depune la oricare centru judetean al APIA, respectiv al municipiului Bucuresti, carnetul de rentier al defunctului (obligatoriu), certificatul de deces (original si copie), actul de succesiune (certificat de mostenitor sau certificat de calitate de mostenitor, certificat de legatar, hotarare judecatoreasca de succesiune investita cu formula, definitiva si irevocabila’ (original si copie), B.I/ C.I. /pasaport al mostenitorului (original si copie), imputernicire/ declaratie notariala din care sa reiasa acordul celorlalti mostenitori privind solicitarea si incasarea rentei viagere agricole datorata rentierului (original), precum si un extras de cont pe numele solicitantului.
Prezenta anuala a rentierilor la sediile centrelor judetene ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, in perioada 01 martie — 31 august 2015, pentru vizarea carnetelor de rentier agricol este o conditie esentiala pentru a beneficia de renta cuvenita aferenta anului 2014.

Advertisements

Posted on 19/02/2015, in Actualitate, Agricultura, Economie, Realitatea zilnica, Social. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: